מקדמי חמ"מ חדשים

יום ראשון 25 נובמבר 2018

לחברים שלום

הנידון: מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)

החל מ-1 ינואר 2019 מקדמי חמ"מ תשלום יהיו:  היחס בין שומן לחלבון יהיה: 40 : 60.  אחוז השומן סטנדרטי 3.856 אחוז חלבון סטנדרטי 3.421  במונחי ליטר.

במונחי קילוגרמים 3.736434, 3.314922 בהתאמה.  כמו כן תשלום של 10% בעבור הנוזלים.

 

 

המקדמים בספר העדר:

 

תכונה מקדם חדש מקדם ישן
ק"ג חלב 0.1 0.1
ק"ג שומן 10.33435 10.54316
ק"ג חלבון 15.50153 15.81475
יחס חלבון : שומן 40:60 40:60
יחס מקדמים בתשלום 1.5 1.5

 

 

מקדמים במונחי ליטר:

 

חלבון-                        15.0208623

שומן-                10.0139082

 

נוזלים (נפח)-          0.10