המגזין שלנו מהשולחן של ליאור שמחה המחירים שלנו תבל תמיכת נעה כנסים, קורסים ופעילות (לוח שנה) זום ענפי מילקטק

חדשות נעה מספר 100

1. מחדשים מסורת – חדשות נעה
אנו מחדשים בזאת את המסורת ומפרסמים את חדשות נעה, דפון קצר שירכז נושאים שכדאי לשים אליהם לב בנעה, מפעם לפעם נוציא אותו ונקווה שתשתמשו בו.
2. גרסה חדשה לנעה
בימים אלו אנו מסיימים את הגרסה החדשה של נעה (12.09.09 – שם/מספר לא סופי) ובקרוב נוציאה לבדיקה במספר מצומצם של רפתות.
נציג את הגרסה החדשה בכנס מע"ג הקרוב בירושלים. מוזמנים להגיע לפגוש אותנו.

 

3. פרות לפיטום
ברוח הזמנים יש רפתות שמעבירות פרות לקבוצת פיטום. חשוב לבצע נכון את דיווח האירוע הנ"ל כדי שלא יגרום לעיוותים בתוכנית ייצור ודוחות שונים בנעה. זכרו שפרה שעברה לפיטום אינה יכולה לחזור להיות חולבת.
התהליך הנכון הוא בהתאם לשלבים הבאים:
3.1. יש לוודא שבחלון מאפייני משק מסומן עבודה עם שלוחת פיטום פרות
3.2. יש לוודא שהוקמה קבוצת פיטום שסומנה ככזו בטבלת קבוצות

3.3. יש להעביר את הפרות לפיטום דרך חלון רשימת בני בקר, סימון הפרות, ובחירת האייקון המתאים "העברה לפיטום"

 

3.4. בכל מקרה אין להכניס לפרות אלו אירוע ייבוש לפני ההעברה, המהלך של ההעברה לפיטום עושה זאת אוטומטית.
4. תמיכת נעה
צוות מדריכי נעה לשרותכם:

שם נייד
דוד בן עוזיאל 052-3728755
גל ינאי 050-5663600
כרמל יערי 054-7919095
יניב לבון 052-2252380
שחר האריס 052-8420865

 

5. גיבוי יומי של נעה
להזכירכם הגיבוי הוא באחריות מלאה של הרפתן. נעה מגבה באופן אוטומטי מדי יום את בסיס הנתונים, לשם כך יש להשאיר אותה פתוחה בשעת הגיבוי היעודה שניתן להגדירה בחלון מאפייני המשק. מומלץ בנוסף לגבות לכונן חיצוני כלשהו דוגמת Disk-On-Key, ולהגדיר אותו בחלון הגיבוי של נעה.

בברכה,
צוות נעה

דוח מנכ"ל 25.11.2018

תכנון הענף 2019

בימים אלו אנו נמצאים תחת איומי ענק על הענף ולא על ההסכם, שאליו נחזור בהמשך.
מועצת המים מתעקשת לא להעניק החרגה נוספת בנושא תקנות השפכים התעשייתיים, נעשים מהלכים משפטיים, מקצועיים ופוליטיים בנושא, נוסף לכך מכסות 2019 לא נקבעו. הוחלט על הפחתה כוללת של 45 מיליון ליטר – רובם במגזר השיתופי – נוסף לחלוקה של 60 מיליון ליטר לחדשים בעתיד על חשבון גדילה טבעית; אין היתכנות לחלוקה כזו לא ברמה המקצועית ולא ברמה המשפטית ללא שינוי בעמדת שר החקלאות. המחלוקת לא תיפתר בתקופה הקרובה. קיצוץ בתקציב מועצת החלב הוא עובדה מוגמרת. לאחר שנה מורכבת יש חובה להתאים את תקציב המועצה לשנה הקרובה. מכתב מנכ"לית מועצת החלב יצא לפני ההחלטה בדירקטוריון מועצת החלב, ואינו מקובל עלינו. זה מצטרף לקיצוץ חד בתמיכה בספר העדר ובמחקרי הענף. בלי הצטרפות המחלבות לנשיאה בנטל הקיצוצים אנו צפויים להתמשכות של תהליך אישור התקציב עד ההסכמות.
כל הסעיפים האלו הם דרמטיים לענף.
במקביל, החל תהליך החקיקה והתקנות של ההסכם הענפי ברמת משרדי הממשלה. יישומו תלוי במועד הבחירות; גם בלי בחירות, על פניו נראה קושי להגיע לסוף דצמבר אחרי ממשלה, חקיקה ותקנות, ולכן נהיה "חכמים יותר" לגבי המועד המדויק רק במהלך דצמבר.

רפתנים נגד ההסכם

התנגדות להסכם וביקורת עליו הם לגיטימיים; לא לגיטימי זה עריכת כנסים ומפגשים שכל מטרתם היא הטלת רפש ושלל רחב של כזבים, ובעיקר הפחדה של הרפתנים.
בהסכם לוקר היו מהלכים דומים, וחלק משמעותי מהפורשים היו רפתנים מופחדים.
להזכירכם, הפורשים בלוקר קיבלו מענקי פרישה, ואלו הנשארים בשנות ההסכם הרוויחו יותר
מהם – זו עובדה מוגמרת!
אמרתי "אלפי פעמים" – תביאו תכנית, עם שני פרמטרים בלבד.

1. מנגנון מחיר המטרה בספטמבר 2019 על פי חוק החלב המנגנון עובר באפריל 2019 לוועדה לפיקוח על המחירים, שהיא בשליטה מוחלטת של משרד האוצר; אותה ועדה כבר שנתיים לא מעדכנת למחלבות את המחיר.

2. מתווה המכס בינואר 2020 הסכם לוקר מסתיים ב-31.12.2019 כולל מתווה המכס, וכל הכוח להחלטה עובר לשר האוצר, במקום זה עסוקים בפיזור של השמצות ושמועות והוצאת משאבים מההתאחדות בזמן של מאבק ענק בשלושת הנושאים (שפכים, מכסות2019, מועצת החלב) לקיום הענף האמתי. במקום להתעסק באיומים האמתיים עסוקים בפוליטיקה בלבד, בבניית כוח במנגנוני הסתה, לא פחות מזה.
ב-2019 יש בחירות למועצת ההתאחדות – תתמודדו שם, לא על הגב של הענף בימים המורכבים היום, במקום לעזור, גם מנהלים מלחמה פנימית כולל איומי פילוג. אמרתי בימי לוקר הראשונים, בשלהי 2013 – כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל תפסיקו לפגוע בהתאחדות!
מוציאים מכתבי השמצה כל יום; פעם אחת ראשי התנועות מביעים את דעתם על שמירת ההתאחדות, פתאום זה מעשה השתקה – לאן הגענו?
ויש עוד דוגמאות רבות של פרסומים – במקרה הטוב לא מדויקים, במקרה הרע שקרים מוחלטים – ואנו כהתאחדות לא יכולים להגיב כדי לתת לבית המשפט ולרשם האגודות שאליהם פנו החברים את הכבוד הראוי, ובואו נמתין בסבלנות להחלטות שלהם.

לבקשת חברים, פרסום חוזר: הסכם אוקטובר 2018 מול הסכם פברואר 2018

הנושאים העיקריים:
1. סך ההפחתה במחיר המטרה בשנות ההסכם – הופחתו ב-60 מיליון ₪ לעומת ההסכם הקודם.
2. נוספו 50 מיליון ₪ על ה-400 מיליון ₪ מההסכם הקודם, והם הועמדו לטובת בטחונות
לתהליך הניוד של מועצת החלב.
3. 33 מיליון ₪ הועמדו לטובת תכניות פיתוח של רפתות לגודל של 1-1.2 מיליון ליטר (לדוגמה, רפת
בגודל של 600 אלף ליטר תגיש תכנית פיתוח להגדלת הרפת בשנות הסכם עד מיליון ליטר ותקבל
את המענק).
4. חישוב מחיר המטרה לרפת ב-2025 יהיה לפי גודל מכסה של 1.2 מיליון ליטר ולא 1.5 מיליון ליטר.
5. במתווה המכס הקודם ההפחתה הייתה בש"ח בודדים בין שנה לשנה בשנות ההפחתה, בהסכם
הקיים ההפחתה היא של עשרות אגורות בין שנה לשנה.
6. הוכנסו שני מנגנוני הגנה על הייצור המקומי עם מנגנון בדיקה מוקדם בשנים, ולא ביום אחרי
עצירת השוק המקומי.
7. בוועדות ובצוותי הפעולה השונים במסגרת ההסכם הוכנסו נציגים למגזר המשפחתי ולמגזר
השיתופי.

אלו עיקרי השינויים.

שבוע טוב
אביתר דותן

דף כחול – שנת 2017

כאן מרוכזים כל הדפים שפורסמו בשנת 2017:

דף כחול ינואר 2017
דף כחול פברואר 2017
דף כחול מרץ 2017
דף כחול אפריל 2017
דף כחול מאי 2017
דף כחול יוני 2017
דף כחול יולי 2017
דף כחול אוגוסט 2017
דף כחול ספטמבר 2017
דף כחול אוקטובר 2017
דף כחול נובמבר 2017
דף כחול דצמבר 2017

דף כחול 2013

להלן פירסומי הדף הכחול שהופיעו בשנת 2013.

דף כחול, ינואר 2013
דף כחול, פברואר 2013
דף כחול, מרץ 2013
דף כחול, אפריל 2013
דף כחול, מאי 2013
דף כחול, יוני 2013
דף כחול, יולי 2013
דף כחול, אוגוסט 2013
דף כחול, ספטמבר 2013
דף כחול, אוקטובר 2013
דף כחול, נובמבר 2013
דף כחול, דצמבר 2013