הודעה לרפתנים – ועדת מחירים

13 דצמבר, 2018

שלום לכולם שלום,

אחרי כנס מוצלח ביותר אנו חוזרים לשגרת הענף ובפנינו משימות להסדרת הענף, מכסות 2019 דרך תקציב מועצת החלב וצער בעלי חיים ובימים הקרובים גם בג"צ תנובה המשפיע מאוד על התנהלות הענף כולו.
משרד האוצר והוועדה למחירים, אותה ועדה שללא הסכם יועבר אליה מנגנון מחיר המטרה, פרסמו הלילה פרוטוקול ועדה האמור להיות מוצג כחלק לתשובת המדינה וכוללת בתוכה שלוש חלופות לביטול העדכון המחירים.
למען הסר ספק, למכתב זה מצורף מכתבנו האומר על הסכמתנו על חלופת עד  14 אגורות בלבד כולל הסקר.
ללא שימוש בחלופה זו יבוטל ההסכם מיידית.

מבקש מכולם לא להתייחס לתקשורת בענין זה המוזנים מגורמים בעלי אינטרס אחר המנסים לפגוע בהסכם כולו.
ביום ראשון הקרוב אעדכן בהרחבה.

באופן כללי המערכת כולה ממתינה למכתב התשובה של עו"ד דינה זילבר המשנה ליועץ המשפטי בה תקבע ההתנהלות הכוללת של הענף.

סוף שבוע נעים
אביתר

עדכון מאביתר דותן

 

‏4 דצמבר, 2018

לחברים כולם,

‏כדי לעצור את גל השמועות והסיפורים וחצי אמיתות.
לבקשת ודרישת מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר, מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור,
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבו וילן ומנהל שולחן הארגונים הכלכליים יאיר ריינמן,
בעת הזו עלי להישאר בתפקידי בהתאחדות ולהוביל את הענף מול אתגריו הגדולים.

אביתר דותן

דוח מנכ"ל, 3.12.2018

3 בדצמבר, 2018

דוח מנכ"ל – עדכון

מצב הסכם הענפי – עדכון
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הבקשות לצו מניעה\צו עיכוב זמני\עצירת תהליכים בנושא הסכם.
ועדת הכלכלה ניהלה דיון בהיבטים השונים ובתקופה הקרובה יתקיים דיון נוסף.
כול תהליכי החקיקה והתקנות הינם באחריות הממשלה.
למען הסר ספק יש הסכמה ברורה בין כל צדדי הסכם לא יבוצע שום פעולה של הפחתת מכס או הפחתת אגורות בלי שינוי חקיקה וחקיקה בפועל בכנסת וכתיבת תקנות בוועדות הכנסת בפועל ולכן אנא להתעלם מהשמועות אותם מפיצים בעלי אינטרס של הפחדת הענף מהסכם.
התאחדות מגדלי הבקר תמשיך בהסבריה על הסכם במסגרות השונות פגישות אישיות, מפגשים, וכנסים אזורים או בישובים ,אנחנו קוראים לכל אחד להמשיך ולפנות לבקשה לפגישות עם הצוות הכלכלי.
בשבועות הקרובים תוצג תכנית פיתוח ענפית להחלטת המוסדות לתקופת ההסכם עם יישומו.

שבוע טוב, אביתר דותן