דוח מנכ"ל – 10.2.2019

תאגיד יצרני חלב
על פי החלטת מועצת ההתאחדות מסוף 2017, לקראת תכנית העבודה של 2018 ואשרור נוסף לתכניות 2019 בחודש האחרון, תושלם בדיקת היתכנות של תאגיד יצרני חלב וולונטרי עד החודש הבא, והיא תוצג בפני המוסדות ולאחר מכן תוצג במהלך כינוסים ומפגשים אזוריים; הכוונה עד
ליוני-יולי הקרובים להקים את ההתארגנות הרשמית, לאחר קבלת הסכמות מכל השותפים והממשקים והארגונים השונים.
ההחלטה היא חלק מהערכות הענף ולהסדרתו החדשה לקראת 1.1.2020.

מחלקה כלכלית בהתאחדות
מרכיב נוסף בהכנות הענף לקראת השנים הבאות שאותו אישרה מועצת ההתאחדות, הוא הקמת מחלקה כלכלית בהתאחדות וביצוע פרויקט ליווי ראשוני בהתארגנות משקי עמק בית שאן.
כמו כן, ההתאחדות תבצע סקר פרטני במגזר המשפחתי ובו נבצע שיתוף פעולה עם גורם מקצועי ונחל מיד בביצוע פרויקט זה לטובת השלמות נתונים למאגר הנתונים הקיים, וכחלק משמעותי משיח עתידי על הסדרת הענף מול מוסדות המדינה.

יישור קווים ענפי
ערכנו לא מעט פגישות ושיחות בנושא, בחלקן גם פורסמו ופורשנו על ידי משתתפים ברשתות החברתיות. לשמחתי, רוב הענף מתייחס לדברים באופן מידתי ואחראי ואין לי רצון להיגרר לדעתי על הסגנון ועל השיטה שבהם בחרו.
אתייחס רק עניינית לדברים הבאים:

 1. אסיפה כללית, על פי תקנון ההתאחדות, מתכנסת פעם בארבע שנים וכל סמכויות האסיפה קיימות במועצת התאחדות על פי תקנון.
 2. תקנון ההתאחדות שונה לדרישת המשק המשפחתי במהלך 2015, ולמורת רוחו של רשם האגודות ניתנה זכות וטו יוצאת דופן על פי דרישת המשק המשפחתי בנושאים משמעותיים כגון הסכם ענפי במועצת ההתאחדות.
 3. ההסכם הענפי החדש אושר על ידי שני המגזרים פה אחד במסגרת מועצת ההתאחדות אחרי הליך ארוך ומעל לעשר ישיבות רק בעניין זה.
 4. הבקשה לשנות את תקנון ההתאחדות בנושא הצבעה במסגרת אסיפה כללית וליצור שוויון מגזרי או לחילופין ליצור זכות וטו בהצבעה מגזרית: דרישה זו אינה מקובלת על רוב מוחלט של חברי ההתאחדות.
 5. לגבי הבקשה לערוך סקר במגזר המשפחתי ולחזק את הנתונים הקיימים לקראת כל משא ומתן עתידי, ככתוב בסעיף 2: נחל מידית ביישום בקשה זו.
 6. לגבי הבקשה לממן פעילות התארגנות בתוך המגזר המשפחתי, התשובה היא ברורה: כחלק
  מדרישות המגזר המשפחתי לשינוי התקנון ב-2015 הוחלט לחזק את נושא התארגנות הרפת
  המושבית ולצורך כך הועברו עד היום מאות אש"ח שהועברו לתנועת המושבים לטובת ניהול
  מערכת זו, נוסף להשתתפות ההתאחדות בתשלומים בבקשות חד פעמיות בהתארגנות שונות
  במגזר המשפחתי. כל תמיכה כזו כפופה להחלטות של המוסדות כל שנה מחדש. השנה המוסדות החליטו להעמיד את התקציב המוסכם לטובת המחלקה הכלכלית החדשה בהתאחדות לפעולות במגזר המשפחתי, וכך יהיה.
 7. לגבי הסוגיה המשפטית: העניין ברור לכל בר דעת, ההתאחדות לא תבעה את אף אחד – היא
  נתבעה!! המדברים על דרך ראויה ותום ולב ונפש חפצה צריכים גם לפעול ולקבל את ההחלטה הנכונה. הצעת "הקפאת ההליך" היא לא פחות מאיום על ההתאחדות, כלומר כל פעם שלא יהיו הסכמות "יופשר ההליך" – לא מכירים התנהלות כזו של איומים.
 8. לגבי האמירות בהקשר של הבית של הרפתנים: כל שבוע אנו נמצאים ברפתות משפחתיות
  ושיתופיות, עשרות רפתנים מגיעים להתאחדות בנושאים שונים ומאות מהם מתכנסים
  בכנסים או במפגשים שבועיים בנושאים מקצועיים ברמה אזורית או לאומית. כל יום מטופלות
  בעיות ענפיות ברמה הכי אישית וברמה כללית. הקמפיין ליצור מרחק בין ההתאחדות לשטח הוא
  כישלון מוחלט. ההתאחדות היא של הרפתנים וכולנו נותנים שירותים וקרובים מאוד לכל אחד
  ואחד.

שבוע טוב
אביתר דותן
מנכ"ל