דוח מנכ"ל, 17.3.2019

‏17 במרץ, 2019

דוח מנכ"ל

הסכם על המדף
בימים האחרונים התנהל משא ומתן בין נציגי הממשל האמריקאי ונציגי משרד החקלאות בעניין פתיחת מכסות יבוא בגבינות קשות נוספות.
לשמחתנו, בנושא זה לא הושגו הסכמות ובעיקר בגלל האמירה הישראלית בעניין שמירת הסיכומים הקיימים בין הממשלה מולנו.
ענין זה הצטרף למניעה של פתיחת המכס ברבעון האחרון של שנה שעברה, ע"פ החלטה חד צדדית של האוצר ובנוסף לאי העברת מנגנון מחיר המטרה הקיים לשיטת חישוב חדשה ובוועדה אחרת נטולת נציג להתאחדות. (רחל בורושק היא הנציגה כיום).
שלושת הדברים האלו בליבת הענף ורק הסכם מאוקטובר האחרון שמר על הסדרת הענף הקיימת. והגיע הזמן להודות בכך ולהבין את המשמעות של שמירת הסיכומים.
ממשלה ושרים ומנכלים חדשים יביאו לחשיבה מחודשת ולא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית האנשים יבחרו, תפקידנו לעבוד בצוותים האסטרטגים והתאגיד ולהכין את עצמנו לכל תרחיש.
הגיעה העת להתאחד לחלוטין מול המטרה הזו.

מועצת החלב
ימים מורכבים וקשים עוברים בשנה האחרונה על מועצת החלב והאתגרים עצומים.
מצד אחד לא היה גידול בביקוש חלב הגולמי בשנת 2018 כולל בחודשים ינואר ופברואר 2019
מצד שני, בתכנון של השנה, שר החקלאות לא הסכים להמלצת המועצה להורדת מכסות ומצד שלישי מחירים נמוכים לאבקות חלב ובניית מלאי גדול היא התוצאה בנוסף למלאי פג תוקף קיים הביא למצב של קרנות כמעט ריקות ועוד כול השנה לפנינו.
כיום, נבנית תכנית כוללת של קיצוצים כולל במימון פינוי הפגרים ומעבר חלב חורף-קיץ דצמבר וקיצוץ בתמיכה בספר העדר וכולל בפעולות הקשורות למחלבות ובישיבות הקרובות תגיע "חבילת הקיצוצים" לאישור הדירקטוריון.
אנו בוחנים עוד אפשרויות לפעולות לחיזוק האיתנות הפיננסית בכלל והקרנות בפרט.
על כולנו להיות בתשומת לב וענין לנושא זה.

שבוע טוב, אביתר דותן