דוח מנכ"ל, 2.6.2019

‏2 ביוני, 2019

דוח מנכ"ל

בחירות נוספות והשפעתן על הסדרת הענף
אנו נמצאים "תחת" הסכמות כתובות, כגון הסכם העקרונות ותזכיר חוק להארכת הוראת השעה של מנגנון מחיר המטרה בשנה נוספת עד אפריל. אלה לא עברו תהליכי חקיקה – אגף התקציבים באוצר שומר על מסגרות של הסכמות במקביל לשמירת המצב הקיים בענף.
עובדתית המנגנון לא עבר באפריל האחרון לוועדה חדשה, ומכס לא נפתח בשום צורה, ולכן הענף ממשיך להתנהל כרגיל וללא שינויים כתוצאה מהסכמות אלו.
ההערכה החדשה היא כי לפני דצמבר לא תקום ממשלה ולא יקומו ועדות בכנסת, ולכן הנושאים בהקשר של הסדרת הענף יתחילו רק בתחילת 2020.
נוסף לכך, אנו מבצעים "לחץ" ליצור תזכיר חוק של הארכת הוראת שעה עד אפריל 2021; משרד האוצר יגיב בחודשים הקרובים לבקשה זו.

עבודה אסטרטגית
כרגע פועלים כמה צוותים על מנת להתכונן למועד הסדרת הענף; צוות במסגרת במועצת החלב נמצא בשלבי הקמה, ובתקופה הקרובה יחל לפעול בצורה סדירה ומשמעותית, צוות משותף עם משרד החקלאות, וצוות משפטי-אסטרטגי של אנשי המקצוע של ההתאחדות ועורכי הדין ממשרד ארדינסט-בן נתן. מועצת ההתאחדות אישרה להנהלת ההתאחדות לשמש כצוות האסטרטגי בהמשך.
קריאתנו לענף לקבל אלטרנטיבות חדשות מחודש דצמבר כמעט ולא נענתה, למעט הצעה אחת הנבחנת בחודשים האחרונים.
הצעות מהרשתות החברתיות לא לעשות כלום ולבקש להעלות את מחיר המטרה לא עומדות במבחן המציאות, והעובדות בעיקר בימים אלו.

תקנות שפכים תעשייתיים
אנו מטפלים בבקשות רפתנים בנושא הקנסות לרשות המים, ולתדהמתנו גילנו תקלה גדולה של בדיקות ברפתות.
הבודק "מטעם" מגיע לרפת לרוב ללא תיאום, ונכנס למכון החליבה לקחת בדיקה ללא ליווי הרפתן או אחר, "מכניס את הבקבוקון לצומת הדרכים של המים העומדים, ואם בכלל יש מים והשפכים האחרים ולרוב לוקח גוש מהשפכים", עוזב את הרפת וקובע את תוצאותיה ובעיקר את גובה הקנסות החריגים.
חברים אנא מכם: אין בדיקה ללא ליווי רפתן או אחר, והכי חשוב וקריטי לצורך הבדיקה: עליכם להזרים מים לזמן מה ולדרוש את הבדיקה רק בתוך הפעלת הזרימה של המים, כי זה המצב התקין של הבדיקה וגם בודקים אלו מודעים לכך.
אבל יש ניצול מצב ללא ליווי, וגוש שפכים עומד, ונלקחת טבילת בקבוק מהירה והליכה מהרפת אחרי חמש דקות.
האחריות של הבדיקה מוטלת על כל אחד מאתנו, וצריך לבצע זאת באחריות וברצינות, אחרת הקנסות יהיו גבוהים מנשוא.
ההתאחדות נמצאת בעבודת מחקר כוללת בנושא "מתקני הפתרון" ובחיפוש מקצועי אחרי טענות וסייגים לתקנות אלו.
לתזכורת: תקופת ההחרגה של חמש שנים מסתיימת בסוף שנה זו.

פינוי פגרים
בצעד נכון ואחראי רוב הענף פעל לביצוע ביטוח פגרים באופן ישיר מול קנ"ט.
אני קורא לכל אלה שלא עשו כך לבצע זאת בהקדם האפשרי.
חטיבת הפיצוח במשרד החקלאות תפעל לאכוף את פינוי הפגרים בסדר עדיפות עליון.
אנו פועלים לבניית פוליסה אלטרנטיבית כבר זמן רב, הבעיה היא בפתרון היחיד המאושר היום במשרד להגנת הסביבה.
במקרה שבו מועצת החלב תמשיך להימצא במצב כספי קשה, כולל ביטול פעולות תמיכה בענף כגון ביטוח הפינוי פגרים, נפעל בדרך אלטרנטיבית ואין צורך להכביר מילים בשלב זה.
לתזכורת: התמיכה בביטוח בשנים האחרונות נעה בין 8 ל-10 מיליון ₪, ובשנת 2018 הגיעה ל-15 מיליון ₪ – בגלל גידול משמעותי בפינוי הפגרים ולא דווקא בהלימה לגודל ולגידול העדר הישראלי, ולכן קיים בו אתגר לא פתור "למה זה קרה?" (ואין לזה קשר למוות ממחלות).

שבוע טוב
אביתר דותן