קטרת העור ברפת רמת מגשימים

מחומר שהובא למכון הווטרינרי מרפת רמת מגשימים, נמצא חיובי למחלת קטרת העור. על המשק הוטל הסגר. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב. בכל שאלה נא לפנות לווטרינר המטפל.