ישראל יקרה לנו

ישראל יקרה לנו
המציאות ממשיכה ומאתגרת אותנו כל העת. ככל שצלחנו עוד גל קורונה, הרי כעת עומדים לפנינו משתנים כלכליים מורכבים, בראשם הסחרור העולמי בעליות המחירים. הסיבה לכך טמונה בשלל סיבות, בהן: הביקושים המוגברים שגרמה הקורונה, המחסור בעובדים בשיאי המגפה, פגעי מזג האוויר, התייקרות התעבורה הימית ועד למשבר הגיאו-פוליטי, שהביא לפרוץ המלחמה בין אוקראינה ורוסיה. כל אלה מובילים להתייקרותם של חומרי גלם בסיסיים וחיוניים ומכאן להתייקרותן של תשומות החיים.
ככל שהסחרור העולמי מתקיים, הרי עליות המחירים משפיעות גם על ישראל, שרוב חומרי הגלם שלה מיובאים מחו"ל. העובדה שהשקל חזק מיתנה חלק מההתייקרויות, אולם לא לעולם חוסן ולאחרונה נודע כי קצב האינפלציה חרג מיעדי בנק ישראל.
מובן מאליו, כי אין אנו אחראיים על עליות המחירים בדלק או בדיור, כמו שאין לנו כל השפעה על משבר האקלים, התפתחות הווריאנטים של הנגיף או המלחמה במזרח אירופה. גם בתחום החלב, רובן המכריע של עליות המחירים אינן מושפעות מפעילותנו. ועדיין, בעולם של חוסר ודאות ברורה כוונת שרי האוצר והחקלאות לרסן ככל הניתן את עליות המחירים ולהילחם בכל הכלים ביוקר המחייה, לרבות במחירי מוצרי החלב.
ככל שגם אין באפשרותנו לגעת במחירים המפוקחים, ולמרות עליית תשומות המזון לפרות בשל הנסיבות הגלובליות, עמדו לפנינו שתי אפשרויות: לייצר משבר מול הממשלה או להתגייס ולייצר מתווה, שבמסגרתו אנו שומרים על יציבות הענף יחד עם יצירת פתרונות ברי קיימא.
צוותינו המקצועיים בהתאחדות עבדו לילות כימים, בחנו את החלופות, ניתחו את התרחישים, צללו למגמות ולנתונים. לאחר עבודתנו המאומצת, כולנו הסכמנו כי במצב הנוכחי אין טעם להיגרר למשבר מול הממשלה אלא להציע לה תכנית אשר תתמוך במאבק ביוקר המחייה מבלי שתתקיים עליית מחירים. ואכן, בימים אלה אנו מגבשים את התכנית ומנהלים דיונים אינטנסיביים מול משרדי הממשלה, תחת שני עקרונות מרכזיים: שמירה על שוק חלב מתוכנן ושמירה על מרכזיותם של היצרנים המקומיים בשוק החלב הישראלי.
בכך, אנו עוברים ממצב של הנחתת גזירות ללא יכולת תגובה, למצב שבו אנו יוזמים תכנית אשר תשמור על המתווה התכנוני של הענף ובמקביל תעמוד בקנה אחד עם דרישות הציבור להוזלת יוקר המחייה. אין הדבר אומר כי אנו נכנעים לתכתיבים, או נמצאים בעמדת חולשה, נהפוך הוא: היוזמה שלנו זוכה להרבה נקודות זכות ומתכתבת עם אחריות לאומית בכל עת ותנאי. עם הקרבה ונכונות להיות שוב הראשונים אשר רגישים לצורכי הציבור ונושאים תחת הנטל. מודעים לאפשרות הפגיעה בנו, אולם גאים במחויבותנו המוסרית והערכית להושיט יד ולהיות שם עבור החברה הישראלית.
אחזור ואדגיש: לא נהיה אדישים ונקבל עלינו הנחתות כגזירות גורל, אלא ניזום ונמחיש את התכלית הראויה שלנו במעשים ולא רק בדיבורים, בפרקטיקה ולא רק באמירות ריקות מתוכן. ניכנס מתחת לאלונקה ונהווה מודל לחיקוי בכלל המגזר היצרני והמשק הישראלי לערכי הסולידריות, הערבות ההדדית והשותפות.
אנו חיים בתוך עמנו, אחים לאחים, עומדים בחזית החקלאות בישראל, מחוברים לאדמת הארץ ונושאים בשליחות ציונית וערכית. שליחות אשר בבסיסה גם החתירה להשפיע ככל יכולתנו להוזלת יוקר המחייה בישראל, כחלק מתהליכים כלכליים וחברתיים לקידום חברה ישראלית צודקת, מכילה ושוויונית, המאפשרת חיים בכבוד וברווחה לכלל אזרחיה.
מתוך המציאות הסבוכה, מבין שלל האיומים, טמונים גם זרעי ההזדמנויות. אותן ההזדמנויות שידענו למנף ולבסס את מעמדנו. את התפקיד והחשיבות שלנו לביטחון המזון בישראל. את ההכרה כי יצרנים חזקים יבטיחו כי לעולם לא יחסר חלב בישראל. את ההפנמה כי רק שוק מתוכנן יאפשר לשמור על נכס החלב, השקול לנכס לאומי.
אם נדרשנו להוכחה נוספת לכך, הרי בשנתיים האחרונות עברנו אין-סוף משוכות כמו משבר בריאותי עולמי, מבצע צבאי, כאוס בנמלים ועד ימים אלה, עם חסימת שווקים בינלאומיים עקב המלחמה. רפתני ישראל שמרו מאז ומעולם על כל הציבור בארץ ודווקא עכשיו, אל מול יוקר המחייה, ממשיכים ונושאים את דגל האחריות הלאומית. כך היה, כך יהיה – אולם תמיד גם מתוך הזכות לאופק תעסוקתי.
זכות המגיעה לאנשי עבודה ערכיים וצנועים, מלחי הארץ, שגם בעידן של אי-וודאות מהווים אי של וודאות בייצור חלב באמינות, בזמינות ובאיכות, שאין להן אח ורע בעולם.
נמשיך ונעדכן אתכם בכל התפתחות בדיונים.
שבת שלום, חברים.