זה לא נגמר עד שזה לא נגמר

מאז כניסתי לתפקיד מנכ"ל ההתאחדות ב-1 ביוני השנה וכמי שרואה עצמו תמיד ראשון בין שווים, פעלתי בחצי השנה האחרונה לילות כימים, ביחד עם לא מעט אנשים טובים, כדי להוביל הסכם חלב אשר ישרת וייטיב עם חברי ההתאחדות, העומדים בחזית השליחות החקלאית בישראל למען כלל הציבור.

חתרתי לתקן אחת ולתמיד את העוולות שחוו החקלאים בשנים האחרונות מצד מדינת ישראל. עוולות אשר יצרו מציאות כואבת, פוגעת, עבור החברים מהמושבים והקיבוצים כאחד.

ברור מאליו, כי יישום חתירה זו מעולם לא יכול להתבצע על-ידי איש אחד וכי אין תחליף לערכי האחדות והעוצמה, שעומדים בבסיס השתייכותנו להתיישבות העובדת. משכך, הובלנו עבודה מערכתית מאומצת, שבה השלם גדול מסך חלקיו ובה ניתן ביטוי נרחב לידע, ליכולות ולחוזקות של חברים רבים, לאורך כל שרשרת הערך באספקת חלב שוטפת בישראל ובשמירה על נכס החלב המקומי.

מטבעם של תהליכים, אנו נדרשים להתמודד עם סיטואציות מורכבות, רגישות והפכפכות. עם זאת, בכל נקודת זמן, אול מול כל אתגר, עמדה לנגד עינינו מטרה אחת- פרנסת הרפתן, אשר יאפשר ביטחון מזון ולאזרחי המדינה.

תהליכים אלה משולים לנסיעה ברכבת הרים, שבה לעיתים אתה מרגיש למעלה ולעיתים, ללא התראה מוקדמת, אתה חש כי הנך עומד בפני מדרון חלקלק.

במסע המטלטל הזה  נפגשנו עם אין סוף גורמים ממשרדי הממשלה, כאשר התקדמות ממשית הושגה ביום ד' השבוע, בפגישה שהתקיימה עם שר האוצר. בפגישה הגענו להבנות מהותיות ביחס להסכם ארוך טווח בענף החלב בישראל, שבסיסו שמירה על פרנסת הרפתן והמנגנונים הנלווים לכך, אך חשוב לי להדגיש כי טרם סוכמו כל פרטי ההסכם. תקוותנו כי כבר בתחילת שבוע הבא נוכל להמשיך את הדיונים ולייצר ודאות שתחזק את ביטחון המזון, החקלאות וייצור החלב המקומי בכל רחבי ישראל.

בנקודה זו אפשר לומר כי אנו רואים את האור בקצה המנהרה, אולם אבקש לחזור ולהדגיש כי לא נרפה עד שנהיה בטוחים כי ההסכם יתרום ליצירת ענף איתן, חזק ובעל היתכנות כלכלית לכל הצדדים. עוד אדגיש, כי מובן מאליו שכל הסיכומים, ככל שיושגו, יהיו כפופים לאישורי מוסדות ההתאחדות כנדרש.

בהקשר זה, אנו נערכים לקיום האסיפה הכללית בתאריכים: 28-29.12.2020, לאחר שקיבלנו אישור מרשמת האגודות השיתופיות לקיומה. במסגרת האסיפה נבחר את נציגי מוסדות ההתאחדות, כאשר פתיחתה תתקיים בזום והבחירות עצמן, שתהיינה חשאיות בקלפי, תתבצענה בהגעה פיזית למשרדי ההתאחדות, בכפוף להוראות משרד הבריאות ולנהלים המתחייבים.  בתום ההצבעה וספירת הקולות, יוצגו התוצאות בזום.

את כל תהליך האסיפה וההצבעה ילוו חברי ועדת הבחירות והיועץ המשפטי של ההתאחדות. אני קורא לכם להשתתף באסיפה ובהליך דמוקרטי זה, לבחור ולהשפיע, מתוך חשיבות הבחירות לעתיד ענף החלב בישראל.

לסיום, אבקש בשם כולנו להסתכל קדימה באופטימיות ובגאווה. ניתנה לרפתנים שלנו הזכות לשאת בשליחות ובהגנה על הביטחון התזונתי של אזרחי ישראל.  במציאות הישראלית ותחת אי-הוודאות הרבה ששוררת במדינה, הם ורק הם מהווים אי של ודאות,  במתן המענה המיטבי בשוק המזון בישראל.

מעולם לא היה משבר חלב בישראל וזו רק בגלל הרפתנים אשר קמים בבוקר בתחושת שליחות ומחויבות עצומה, וכפי שאנו שומרים על כלל הציבור, מחובתה של המדינה לשמור עלינו. בכיוון זה נמשיך ונקדם את הדיונים מול האוצר ובמקביל, נבטיח כי המרקם המיוחד שיצרנו בינינו ילווה אותנו גם בהמשך.

הצוות האסטרטגי המלווה את המשא ומתן, ממשיך בעבודה מאומצת למען השגת תוצאה מיטבית לענף החלב וכולנו מייחלים כי בקרוב  נוכל להביא בשורה אמיתית לרפתנים בישראל ולציבור כולו.

נמשיך לעדכן כמובן – שבת שלום, חברים.