אחים למאבק

הרפורמה המוצעת על-ידי שרי האוצר והחקלאות לעניין הפירות, הירקות והביצים, מטילה צל כבד על עתידה וצביונה של החקלאות הישראלית. פתיחת המכסות לייבוא פרוע על חשבון חקלאי ישראל היא סטירת לחי ופגיעה לדורות לא רק בחקלאים המדהימים שלנו אלא גם בזהות שלנו כמדינה וכחברה.

מאבק זה הוא בנפשנו ואנו שותפים לו גם אם הוא אינו נוגע אלינו ישירות.  היינו שם עבור אחינו לחקלאות בצמתי הכבישים ביום חמישי האחרון וככל שנדרש נמשיך ונסייע להעצים את קולם של החקלאים הישראלים אל מול הרפורמה אשר עלולה להרוס מפעלי חיים אישיים, משפחתיים וקהילתיים. להרוס מחד כל מה שנבנה בזיעה, בעמל ובאהבה רבה מדור לדור, ולתת פרס מאידך למדינות אנטי ציוניות ולחקלאים זרים. פרס אשר יוסיף ויעשיר את האליטה העסקית בישראל – היבואנים ובעלי רשתות השיווק, ועל הדרך ייתן שליטה מוחלטת על שוק המזון החקלאי לקבוצה מצומצמת של אנשי ממון.

נדמה כי המדינה שוב בוחרת בפתרון הקל ומכוונת בפעילותה לעבר החלשים בשרשרת הערך, החקלאים, בשם המאבק ביוקר המחייה. אותם אנשי חזון ומעשה, צנועים וערכיים, שיוצאים גם בקיץ המהביל לשטחי העיבוד ונמצאים כעת חסרי אונים אל מול גיליונות האקסל המופקים במשרדי הממשלה הממוזגים.

אין מנוס מלקבוע כי החקלאים לא יוכלו להתמודד עם מכה כה קשה ולכן אנו, כאמור, נכנסים מתחת לאלונקה ולעולם נהיה לצד האחים שלנו. אחים החולקים עמנו ערכים זהים ושותפים לחיבור העמוק שלנו לאדמת ישראל ולתשוקה העזה בהפקת תוצרת מקומית באיכות שאין שנייה לה בעולם.

ראוי כי מאמצי הממשלה יופנו לסקטורים אחרים, ל"שומנים" אשר הצטברו לאורך השנים במגזר הציבורי ובענפים שונים במשק הישראלי. המאבק ביוקר המחייה על-חשבון חקלאי ישראל אינו עומד בשום מבחן – לא ברמה המעשית ולא ברמה הערכית! כתף לכתף נמשיך לאורך כל הדרך כדי לעשות ככל הניתן על-מנת שרפורמה מקוממת זו תוסר מסדר היום.

אירוע משמעותי זה מוביל אותנו לנושא משמעותי אחר, העומד על סדר יומנו ונוגע לאמירות הנשמעות בימים אלה ולחוסר הבהירות הקיימת סביב השומן והמחסור במדפים של חמאה תוצרת הארץ. בהקשר זה יש לומר שאכן המחלבות סופגות קשיי ייצור לא מבוטלים בעיקר סביב נושאי כוח האדם. אנחנו המחלבות ומועצת החלב בדיאלוג שוטף ואנו יודעים שהמחלבות משקיעות מאמץ ניכר על מנת לפתור את הבעיה. כולנו יחד עובדים ונמשיך לעבוד על מנת להבטיח את המשך מובילותיה של החמאה המקומית ולהתעקש על הייצור המקומי שהיינו לחם חיינו.

עד כה, אנו רואים שמחירי החמאה לאחר פתיחת הייבוא ממשיכים לעלות ותופעה מסוכנת זו מחייבת התייחסות מצדנו, לרבות נקיטת מהלכי הסברה לציבור. נעשה זאת לאחר מאבק הסקטור החקלאי וכמובן שבמקביל להמשך ליווי ותמיכה בתהליכי החקיקה בכנסת של הסכם החלב ארוך טווח.

עם השלמתה המיוחלת של חקיקת חוק החלב, שכולנו תקווה כי אכן תתבצע בקרוב, יסתיים פרק חשוב ומשמעותי עבור רפתני ישראל, הציבור הישראלי והמדינה כולה. פרק אשר יבטיח שוק בעל אופק תכנוני יציב, למען אספקת חלב שוטפת בארץ ולמען הביטחון התזונתי של אזרחי ישראל.

התקופה הקרובה, אם כן, תאתגר אותנו בהיבטים שונים, אולם מסר אחד ברור בגרוננו: לא היה ולא יהיה תחליף לחקלאות הישראלית ולתוצרת המקומית. נכס החלב בישראל שקול לנכס לאומי וכולנו גאים על הזכות להיות מזוהים עמו, יחד עם זהותנו עם כלל חקלאי ישראל במרחב הכפרי, לאורם של ערכי הערבות ההדדית, הסולידריות והשותפות במאבקם הצודק.

שבת שלום, חברים.