הסכמים חדשים

בחמישי האחרון חתמנו על הסכם ארוך טווח חדש בענף החלב בישראל. בעודי חותם על הסכם, נזכרתי במסר שליווה את דרכי מיומי הראשון בתפקיד מנכ"ל ההתאחדות: כוחנו באחדותו. אין לי ספק כי ללא איחוד השורות והעצמת המשותף והמאחד בינינו, לא היינו יכולים להגיע להסכם שאליו הגענו, בשמירה על האופק הכלכלי של יצרני החלב בישראל.

לאורו של מסר זה התעקשתי על הצורך של כלל השותפים לשליחות ייצור החלב לשלב ידיים ולפעול יחד, לאורך כל תהליך גיבוש ההסכם. קיבוצניקים ומושבניקים, רפתנים ותיקים לצד הדור הצעיר, חילוניים, שומרי מסורת ודתיים, ימניים ושמאלניים בדעותיהם הפוליטיות, אשכנזים ומזרחיים. כולם יחד, מתחת ל"אלונקה", כנגד האיומים הרבים  מסביבנו מחד ולמען ביטחון המזון של אזרחי ישראל מאידך.

דגלנו בפתיחות ובהקשבה, הבנו כי חשיבות עבודתנו המשותפת היא מעל לכל הקשר זר, שיש בו כדי לפגוע ביכולתנו להגיע לתוצאות מיטביות.

ביישום דפוס פעולה זה אף יצרנו למעשה הסכם נוסף, בינינו, של חברות, סולידריות וערבות הדדית, הטומן בחובו פוטנציאל עצום לעתיד ומשכיח משקעים היסטוריים.

בתהליך שעברנו עמד לפנינו עיקרון מרכזי אחד: שמירה על מרכזיותם של היצרנים המקומיים במשק  החלב בישראל. הצלחנו, במאמצים רבים, להגן על עיקרון זה בהסכם, אשר יאפשר לנו להמשיך בפעילותנו הענפה במשק החלב. אולם, גם צריך לומר ביושר: לא השגנו את כל מה שרצינו. משמע – אין מקום לצהלות ניצחון, כי אם לאופטימיות ביחס ליציבות הפרנסה והביטחון התעסוקתי של יצרני החלב, בצד ההגנה על האינטרס הציבורי.

כעת, בשוך הטלטלות שחווינו, עלינו להמשיך הלאה במלוא העוצמה. המחשבה כאילו אנו נמצאים בסיום מחזור או קורס, או כי באפשרותנו לנוח על זרי הדפנה, היא מחשבה מוטעית ביסודה ואל לנו להיתלות באשליות. במציאות החדשה, נבחן בנחישות ובהקפדה יתרה כל מהלך, כדי שנוכל להמשיך לעשות את מה שאנו יודעים הכי טוב, עוד מלפני קום המדינה: הפקת חלב באיכות מהגבוהות בעולם ובמחירים הוגנים.

במציאות זו נדרש בנוסף להמחיש ולהעמיק בתודעה הציבורית את החשיבות והרלוונטיות שלנו לחברה ולכלכלה בישראל. להשמיע את קולנו ולהיות שם בצמתים מרכזיים, כחלק מסדר היום הלאומי, כחלק מהחתירה להחזיר לעצמנו את המעמד וההכרה להם אנו ראויים.

לכם, יצרנים יקרים, בהווה ובעבר, תרומה אדירה לפיתוחה של החקלאות המקומית, ליציקת תוכן ציוני לעבודת האדמה, להתיישבות הכפרית בכל חלקי הארץ. אנשי חזון ומעשה, עם עבר עשיר ועם סיכוי ותקווה גדולים לעתיד לבוא.

המלאכה רבה והפוטנציאל גדול. פוטנציאל, שמימושו תלוי ועומד ביכולתנו לשמור על המרקם המיוחד שיצרנו יחד בתקופה האחרונה. רק בכוחות משותפים נצליח, רק כגוף אחד ומאוחד נוכל להמשיך ולעמוד בהצלחה באתגרים הרובצים לפתחנו.

אני מבקש להודות אישית לחברים הנפלאים הרבים, שעבדו שכם אל שכם ותרמו מזמנם וממרצם בתהליך ההגעה להסכם. קצרה היריעה מלפרט את שמות כל החברים, אולם בהחלט מגיע לכל אחד מהם מלוא ההערכה והתודה מכולנו.

בתקופה חשוכה כמו תקופת הקורונה, אנו יכולים ליהנות מקרן אור – והיא הרוח הנושבת בקרבנו.  נמשיך בעשייתנו עם רוח גבית זו, בתקווה לבשורות טובות נוספות לענף החלב ולמדינת ישראל כולה.

 

בריאות איתנה ושבת שלום, חברים.