הסכם החלב

חברים שלום, כמה מילים על הסכם החלב משולחנו של המנכ״ל. בברכת חברים, ליאור שמחה.

מזה כשנה אנו שוקדים לילות כימים על הארכת הסכם החלב אשר נחתם ב-2020. הסכם חדש אשר ימשיך ויבטיח אופק יצרני, ודאות תכנונית ויציבות כלכלית לעוסקים בשליחות אספקת החלב השוטפת בישראל ובדאגה לביטחון המזון לאזרחים.

אין זה סוד כי המשא ומתן האינטנסיבי והממושך היה נתון ללחצים רבים. לחצים אשר נבעו ממשתנים מאקרו ומיקרו כלכליים בתקופה של התייקרויות תשומות החיים, מלחמה במזרח אירופה, חוסר יציבות פוליטית ועד למפגש בין אינטרסים שונים בין ארבע צלעות: אנו הרפתנים, המחלבות, אגף התקציבים באוצר ועד לדרג השרים.

ככל שהתהליך היה מאתגר, היה ברור לכולנו כי לא נוכל להשיג את כול מבוקשנו ונדרש להיכנס מתחת לאלונקה. לגלות, כתמיד, אחריות ורגישות לאומית לחשוב ולהסתכל בלבן של העיניים על הצרכן הישראלי, שמבחינתו משק החלב הינו מקשה אחת ללא הבדל בין הגורמים.

במצב עניינים זה, מטרתנו הייתה להגיע לנקודת איזון בין כלל גורמי שרשרת הערך בענף החלב ובדגש על המחלבות, שהינן, כידוע, גורם מרכזי ולא ניתן להתעלם מצורכיהן.

משכך, ההסכם החדש כולל ארבעה צירים מרכזיים: עלייה מיידית במחירי המוצרים המפוקחים; עדכון אוטומטי בין ממשקי המנגנונים – מנגנון המחיר שלנו יצרני החלב ומנגנון המחירים המפוקחים (המנגנון האוטומטי), שיכנס לתוקף החל מ-1 במאי 2023 וללא צורך בחתימת השרים;  הייבוא נפתח באופן הדרגתי במכסות ולא במכסים; ההסכם יוארך עד ל-1.1.2026.

ביודעין שכל הסכם שאליו נגיע יהיה הרע במיעוטו, הרי מחיר המטרה עלה בהשפעת העלייה המשמעותית בתשומות הייצור וכן הצלחנו לשמור על ארבע עקרונות מהותיים, בהם מנגנון מחיר המטרה נשאר כסדרו, התכנון נשמר, יישום המנגנון האוטומטי ביחס למחיר המטרה והייבוא הינו במכסות ולא במכסים.

בנקודה זו, חשוב לי לחזור ולהדגיש: המנגנון האוטומטי ביחס למחיר המטרה מוכיח פעם נוספת את חשיבותו וחוזקו, למרות ההתייקרויות ההיסטוריות בישראל ובעולם, בעקבות רצף של נסיבות חסרות תקדים.

כפי שציינתי מקודם, צריך לומר ביושר כי זהו לא הסכם מושלם. יש בו "חורים" ויש בו פשרות. רצינו, למשל, כי ההסכם יוארך עד 2028, אולם בשל אתגרי חקיקה הבנו כמו שאר הגורמים המעורבים כי לא ניתן להשיג זאת. הבנו גם כי הגעה לתהליך משברי לא תועיל ועלינו לחתור להסכמות רוחביות אל מול האינטרסים המנוגדים סביב שולחן המשא ומתן – ציבוריים, פוליטיים, עסקיים ותפעוליים.

במשך שנה מתחנו את השמיכה ככל הניתן. שמיכה אשר מלכתחילה הייתה קצרה וזימנה לנו מרחב תמרון מצומצם, במציאות מאוד מורכבת ונפיצה. עם זאת, הגענו לשווי משקל אופטימלי בתנאים המאתגרים וככל שהתשלום מצדנו אינו קל.

בראיה אסטרטגית כולי תקווה כי המנגנון האוטומטי יביא את היצרנים ואת המחלבות לאותו צד כבר בהסכם הבא, כך שהחיכוכים שהתגלעו ולרבות הספינים התקשורתיים מצד המחלבות יימנעו מכולנו.

עוד אציין כי במסגרת ההסכם ישקול בחיוב משרד החקלאות העסקת עובד זר נוסף ברפתות ישראל. ידיים עובדות אשר יתרמו לצמצום המחסור בכוח אדם.

ועדיין, בשעת כתיבת שורות אלו ההסכם נתון לאישור היועצת המשפטית לממשלה. עם קבלת האישור נעדכן אתכם על כניסתו לתוקף של ההסכם החדש באופן רשמי. סיומו של תהליך קשה מאוד ותחילתו של פרק נוסף בשליחותם של יצרני החלב הציוניים והערכיים לתפארת ענף החלב המקומי ומדינת ישראל כולה.

יגעת ומצאת – תאמין.

בברכת חברים, ליאור שמחה.