דוח מנכ"ל, 20.3.2019

‏19 במרץ, 2019

עדכון מנכ"ל

דחיית הכנסים אזוריים
לפני כחודש החלטנו לצאת לסבב כנסים אזוריים כדי להציג את המצב הקיים והקריאה להתכונן לכל תרחיש עם כינון כנסת וממשלה חדשה בחציון השני של השנה.
שלשום, נערך כנס בגבעת יואב ובתחילתו הצגנו את הדברים וגם את הרציונל של הקמת תאגיד ענפי.
בחלק השני של הכנס הציגו "קבוצת הרפתנים" במצגת את "האג'נדה" החדשה שלהם.
בהיבט של פרשנות "חוק החלב" אין לנו שום הסכמה בתפיסה זו. היא שגויה מתחיליתה ועד סופה אבל היא לגיטימית.
חוק החלב לא מגן בנושא היבוא ולא בנושא מנגנון חישוב מחיר המטרה.
ללא הסכם: הפחתת המכס, העברת המנגנון לוועדת המחירים המפוקחים ופתיחת מכסות משמעותית לארה"ב הייתה "מאחורינו" ואלו עובדות!
בחלק השני של המצגת הוצגה "מניפולציה" ארסית נגד ההתאחדות ונגדי באופן אישי, המצגת שקרית לחלוטין בנושא שכר עובדי התאחדות. מעולם הם לא בדקו ושאלו. מוסדות ההתאחדות הם גופים שקופים לחלוטין ורק לידיעה כדי להפסיק את הקמפיין המגעיל הזה.
שנים רבות כל בעלי התפקידים הניהוליים הועמסו על המחלקות בנפרד והוחלט בשנים האחרונות לשייך את הכול להוצאות ההנהלה. בנוסף, גייסנו את גיורא פוין לטובת אתגרי הענף בשנים אלו. משכורת מנכ"ל התאחדות כ- 30 שנה נמצאת באותה רמת שכר, צמודה למדדי השכר של כל עובד.
נציין בהקשר זה, שההתאחדות הינה גם (ואולי בעיקר) ארגון תפעולי שנותן שירותי מערכות מידע, ביקורת חלב, מעבדה, ספר העדר, הדרכה וטיפוח. הרפתן משלם עבור נ.ע.ה וביקורות החלב. המחירים שנגבים עבור שירותים אלה, זולים בהשוואה לעולם ולא שונו בשנים האחרונות.
אין דמי חבר וגם רפתנים שאינם בספר העדר, לא מבצעים ביקורות חלב ולא משתמשים בנ.ע.ה (ולפיכך לא משלמים מאומה להתאחדות) מקבלים ייצוג. במסגרת פעילותינו בהתאחדות הוספנו פעילויות לטובת הרפתנים וכאמור, ביצענו זאת ע"י התייעלות ושיפור המצב המאזני של ההתאחדות מבלי להעלות את תעריפי הגביה על השירותים.
מטרתו של הקמפיין הזה הינה ליצור מצג של התנהלות המערכת מול המצב העסקי של כל רפתן בשנים האחרונות.

לשמחתנו, השנים אחרונות היו טובות וההתאחדות הגדילה הכנסותיה מפעילויות נוספות וממסחור בידע והגידול בשכר ההתאחדות בכלל היה אך ורק בהתאם להסכם הקיבוצי הקיים.
אז אין מילה לתאר זאת חוץ מגועל נפש.
לקריאות להתפטרותי אני מייחס לגיטימיות.
להתלהמות, לשקרים, לניסיון לגנוב דעת ובעיקר לסגנון בו נאמרו הדברים וגסות הרוח, בנוסף לחוסר הכבוד הדדי הבסיסי ביותר יש מילה אחת – "בושה".
הלכו לבית משפט, ניהלו קמפיין אנטי הסכם דרך שני אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות, ניסו לפגוע בייצוג ההתאחדות והתוצאות ברורות.
היום בונים קו חדש נגד האגודות ובראשן על ההתאחדות ועלי באופן אישי והכל מפוליטיקה. אין שום סיבה אחרת!
לגבי הקריאות לעזוב את התאחדות.
1. כאמור, חבר התאחדות לא משלם שום היטל להתאחדות אלא אך ורק עבור שירותים אותם הוא צורך.
2. הקמת ארגון יציג נוסף היא זכותו של כל אחד, אבל ע"פ החוק לא ניתן להיות מיוצג בשני גופים וכמובן שההתאחדות לא מייצגת את הרפתן רק מול הסכם הסדרה של הענף אלא בעשרות היבטים שונים, כולל שפכים ועוד ועוד..
3. האם זה המהלך הנכון? שכל אחד יחשוב לעצמו בראיה אישית וענפית.
יש כאלו המאשימים את ההתאחדות ואותי בהובלת מהלכים לפילוג,
בדיוק הפוך העניין והמבין מבין!
הרעיון שלנו להציג מצב קיים ומהלכים לעתיד היו ממקום של שותפות והקשבה. הפיכתם לכנסי הטלת רפש והסתת הנושא המרכזי לעניינים פרסונליים ופוליטיים לא מקובל.
במשך חודשים רבים אני קורא לענף לאחד שורות להצטרף לצוותים ולהתכונן לעתיד הקרוב במקום זה בחרו "קבוצת הרפתנים" להמשיך במלחמה עם יעדים חדשים.
נמשיך לפעול למען הענף ולהכין כל תרחיש לקראת סוף השנה.
הכנסים ידחו למועד מאוחר יותר אחרי כינוס הכנסת והממשלה והבנה היותר ברורה לאן הולכים.

בברכה
אביתר דותן