נפתחה המכרזה להליך ניוד המכסות במשק המשפחתי

חברים במשק המשפחתי שלום,

בשבועות האחרונים נפתחה המכרזה להליך ניוד המכסות, ובניגוד למכרזות קודמות ניגשו רוכשים מעטים, בין אם בכוונת תחילה כך שמחירי המכסות ירדו כלפי מטה, ובין אם לא, ישנה שחיקה בשווים הכלכלי של ערך המכסות.

לאור כך, קם בימים אלה צוות מיוחד מתוך חברי המשק המשפחתי בהתאחדות יצרני החלב, המתכוון לטפל ביסודיות בנושא, עבודת הצוות תתבצע באופן מעמיק ומקצועי, במטרה לשנות את מנגנון המכרזה כפי שיושם עד כה. על רקע התנעת התהליך, אנו סבורים כי המחירים שהיו נהוגים לא יחזרו ומי שמתכוון בכל זאת לרכוש מכסה, ויכול לחרוג ללא השקעות נוספות, אנו ממליצים לו לעשות זאת במהרה, טפסים להשתתפות במכרזה הקרובה ניתנים להורדה באתר מועצת החלב ויש להגישם עד ליום א' ה-7 במרץ 2021.

 

בברכה,

ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב

וחברי המשק המשפחתי במועצת ההתאחדות