רוחות חדשות בהתאחדות

השבוע השלמנו את הבחירות לנציגי ההתאחדות במועצה ובוועדת הביקורת. אין ספק כי היה זה הליך מאתגר ביותר בשל תקופת הקורונה וההגבלות המחמירות. יחד עם זאת, הצלחנו לעמוד במשימה ואני גאה על יכולתנו לקיים הליך דמוקרטי מופתי, שבו השתתפו רבים מחברי ההתאחדות.

החברים הנבחרים מייצגים מועצה מוכשרת ומגוונת אשר משקפת פלורליזם של דעות ועמדות, בהשראת תרבות ארגונית של שותפות, פתיחות והידברות. מה שחשוב הוא שכל הכוחות בקרב יצרני החלב פועלים כיום באחדות, שכם אל שכם, מתוך מטרה משותפת – חיזוק ושגשוג ענף החלב הישראלי, לצד ביסוס מעמדם של יצרני החלב כמגדלור המוביל את ערכי החקלאות והציונות, הערבות ההדדית והסולידריות.

אני מבקש לברך כל אחת ואחד מהנבחרים, ובמיוחד את החברים החדשים במועצה, בהם תשעה נציגים חדשים מהמגזר המושבי-משפחתי.  בנוסף, אני מבקש להודות לחברי המועצה היוצאת על ארבע שנים מאתגרות ומורכבות, באקלים פוליטי מאוד לא פשוט וגלי איומים גבוהים. אני משוכנע כי הם השקיעו מזמנם לילות כימים, בנחישות ובמחויבות, כדי לעשות את המיטב עבור כלל החברים ועבור קידום ההתאחדות במגוון מישורי פעילותה. בשם כולנו, תודתי נתונה גם לוועדת הבחירות בראשות חברנו משה תרשיש ולגורמי המקצוע שליוו את ההליך, תוך הקפדה יתרה על הנחיות רשמת האגודות השיתופיות.

לפנינו כעת ארבע שנים מאתגרות, שבהן נדרש, בין השאר, ליישם את ההסכם ארוך הטווח  בענף החלב. אל לנו לנוח על זרי הדפנה או לחשוב כי המלאכה תמה. אנו נמצאים בפתחן של בחירות ארציות וכטבעה של המציאות הישראלית בכלל והפוליטיקה הישראלית בפרט, אנו נדרשים להיות ערוכים לכל תרחיש. להבטיח שוב ושוב אופק כלכלי יציב לשליחותם של יצרני החלב למען ביטחון המזון בישראל וביסוס איתנותה של החקלאות הציונית.

קיבלנו תזכורת לכך אך במהלך האסיפה שקיימנו, עם השתלטות האקרים טורקיים על הדיונים. עד כמה שהאירוע היה מפתיע ואולי אף העלה חששות, אני מקווה שהוא סיפק עוד חומר למחשבה למי שמבקשים פעם אחר פעם לפתוח את השער לייבוא סיטונאי של מוצרים חקלאיים טורקים או זרים אחרים, על חשבון העשייה החקלאית הציונית.

במקביל, במעגל הפנימי, מחובתנו להמשיך ולהעמיק את האמון והאחדות בין כלל החברים, ללא הבדל מגזרי או מטענים היסטוריים. בחודשים האחרונים הוכחנו, יחד, כי ביכולתנו למנף את המשותף והמאחד בינינו להשגת תוצאות מיטביות וכלל, ליצור גוף חזק, עוצמתי ומשפיע.

הצלחנו, יחד, להשפיע על השיח הציבורי ולשנות עמדות. הובלנו, יחד, את הסיכוי והתקווה לעתיד טוב יותר ובטוח יותר לכולנו. לא התפשרנו, שמרנו על העקרונות שלנו ובעיקר שמרנו אחד על השני ועל כל אזרחי ישראל.

אני משוכנע, כי חברי המועצה בארבע השנים הבאות יהיו מחויבים להישגים של ההתאחדות עד כה. הישגים משותפים אשר הושגו הודות למעורבותם של מעגלים רחבים והכרה בתובנה שאין לה תחליף: כוחנו באחדותנו!

קו זה ימשיך וילווה את התנהלות ההתאחדות, תוך הובלת תהליכים וביצוע התאמות, אשר יש בהם כדי להטמיע אל מול כל בעלי העניין ועם ישראל את חשיבות יצרני החלב לחברה ולמשק, במיוחד בתקופה כל-כך מורכבת ורגישה.

עלינו, בהקשר זה, לגבש דפוסי חשיבה ופעילות חדשניים, שבבסיסם למידה גם מהדברים הטובים וגם מהטעויות שנעשו בעבר. לאפשר לכל אחד לתרום מהניסיון ומהידע שלו, יחד עם מתן ביטוי לרעיונות ולכלים חדשים, בהשפעת המרחבים הדיגיטלי, התקשורתי, הפוליטי, הרגולטורי והציבורי.

המלאכה רבה והפוטנציאל גדול. הרוחות החדשות הנושבות בקרב חברי ההתאחדות מבשרות טובות ועלינו לתרגמן לעשייה פורייה ולהסכמות רחבות.

תודה לחברים הרבים על ההשתתפות בבחירות, האמון והחברות. תוצאות הבחירות המלאות מפורסמות באתר ההתאחדות, בכתובת: https://www.icba.org.il.

פנינו קדימה, נחושים ובטוחים בעצמנו.

שבת שלום, חברים.