ביצוע בדיקות הריון מוקדם בחלב והשפעתן על רווחת פרה וביצועי רבייה בהשוואה לבדיקות הריון רקטליות 40 עד 45 ימים לאחר ההזרעה

בדיקות הריון בחלב נמצאות בשימוש בישראל בשנתיים האחרונות כאשר בשנה האחרונה ישנה עליה גדולה בשימוש. לאחרונה ביצענו עבודה הבוחנת את השימוש בבדיקות הריון בחלב בשני מועדים שונים לאחר ההזרעה (28 יום כבדיקה מוקדמת או 42 יום כפי שנעשה בבדיקה רקטלית על ידי הווטרינר). העבודה בחנה את נושא רווחת הפרה ומדדי הרבייה בהקשר לשיטת הבדיקה רקטלית או בחלב.

תוצאות העבודה הוצגו בכנס הבקר האחרון (הכנס הנודד) וכן במשק הבקר והחלב. לאחרונה, נכתב המאמר באנגלית ובשבוע שעבר התקבל לפרסום.
אני מצרף פה את המאמר כפי שפורסם בעיתונות המדעית בשפה האנגלית ומזמין את כולם לקרוא ולהתעניין. מוזמנים תמיד לשאול שאלות ולהתייעץ בכל נושא.

בהצלחה לכולם, יניב לבון,
התאחדות יצרני החלב.