בעיה בתוכנית הייצור של נעה לשנת 2020

בתוכנית הייצור של נעה לשנת 2020 יש בעיה עם ההתייחסות להעברת חלב מחורף לקיץ, חלב שייצורו יהיה בעונת חורף 2. הבעיה ידועה והיא בטיפול, עדכון ייצא למשקים בקרוב.