לוח פרים דצמבר 2020

לוח פרים להדפסה לאחר שינוי אינדקס

לרפתנים/יות שלום,
בלוח פרים דצמבר 2020 נמצאים 23 פרים שמחציתם נבחנים ומחציתם קבוצת פרי ג'נומיק חדשים.
בנוסף, מבחר מצומצם ואיכותי של פרי חו"ל שברובם, נבחנים בארץ המקור.

בלוח מספר חידושים:

  1. שינוי שנת הבסיס – משנת 2010 ל-2015. בשורה העליונה של הלוח מופיעים הערכים לכל תכונה וההתקדמות שחלה בה, במשך החמש השנים האחרונות. לדוגמא גוגל מופיע בלוח עם 703 נקודות החמ"מ. הן שוות ערך ל- 1,031 נקודות החמ"מ בשנת בסיס 2010 (703+328 = 1,031). השורה העליונה מקנה לכולם אפשרות לחשב את ערכי הפר גם בבסיס של 2010. אנחנו ושאר העולם מחשבים את שנת הבסיס ל-2015 = ערכי הפרה הממוצעת לכל תכונה ותכונה. ערכים אלו מהווים את מישור הבסיס (= 0) והערכים בלוח מתייחסים לתוספת או חסר לערכי שנת הבסיס
  2. שינויי האינדקס – הועדה לרכיבי החלב המליצה על שינוי יחס מחירים בין חלבון לשומן ל- 57.5% ו-42.5%, בהתאמה. מועצת החלב והנהלת משרד החקלאות אישרו את ההמלצות הללו שיכנסו לתוקף מה-1.1.2021 . בעקבות כך, החליטה גם ועדת טיפוח לשנות את יחס ערכי החלבון והשומן למשקל גבוה יותר לשומן. היחס הקודם של 1:2.5 שונה ליחס של 1:2 בין חלבון ושומן, בהתאמה. האינדקס החדש נתן "עדיפות" לפרים עם ערכי שומן גבוהים יותר ודרוג הפרים השתנה
  3. תכונות מצטיינות – הפעם בלוח תוספת של תכונות מצטיינות לכל פר ופר. בשל בעיית מקום, הוגבלו רק ל-3 תכונות לפר. ישנם פרים המצטיינים בתכונות נוספות . את התכונות המצטיינות הצגנו באייקונים צבעוניים, לנוחיות הזיהוי המהיר. פרים להם פחות מ-3 תכונות מצטיינות, יכולים להכיל גם תכונות ממוצעות.

הלוח מצטיין במגוון רחב של פרים, הנותנים תשובה למרבית השידוכים.
ביום רביעי בבוקר, אפשר לקלוט את קבצי הגנטיקה החדשים של הפרים והפרות ולהתחיל בשידוכים החדשים.
המדריכים והמזריעים עומדים לשירותכם בכל שאלה ובקשה

מאחל לכולם התקדמות גנטית המשולבת בפוריות טובה

בברכה, יואל

להורדת לוח הפרים
לוח פרים להדפסה (קובץ אקסל)
המלצות שיאון