מקדמי חמ"מ 2023

מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)

החל מ-1 ינואר 2023 מקדמי חמ"מ תשלום יהיו:  היחס בין שומן לחלבון יהיה: 42.5 : 57.5.  אחוז השומן סטנדרטי 3.952 אחוז חלבון סטנדרטי 3.485  במונחי ליטר.   במונחי קילוגרמים 3.829457 , 3.376938 בהתאמה.  כמו כן תשלום של 10% בעבור הנוזלים.

המקדמים בספר העדר:

תכונה מקדם חדש מקדם ישן
ק"ג חלב 0.1 0.1
ק"ג שומן 10.71651 10.96668
ק"ג חלבון 14.49881 14.83727
יחס חלבון : שומן 42.5:57.5 42.5:57.5
יחס מקדמים בתשלום 1.35 1.35

מקדמים במונחי ליטר:

שומן-            10.3842

חלבון-           14.0492

נוזלים (נפח)-  0.10