סקר בנושא שינוי אקלים

משרד החקלאות מעוניין לזרז פיתוח סל כלים לחקלאים להתמודדות עם שינוי אקלים. כחלק ממאמץ זה, אנו מבצעים מחקר על מנת לקבל מידע מציבור החקלאים והעוסקים בחקלאות, בכדי להבין טוב יותר את השלכות שינוי האקלים על מגוון ענפי החקלאות.

אנו מבקשים את עזרתכם למענה לסקר, תשובותיכם עשויות להשפיע על תוכניות משרד החקלאות לשנים הבאות.
על מנת להשיב על השאלון יש ללחוץ על הקישור הבא:
https://survey.alchemer.com/s3/7023745/1?g=9
במידה ועניתם כבר על הסקר בפניה אחרת שלנו, אין צורך לענות עליו שוב.
אפשר ומומלץ להעביר את הקישור לסקר
תודה
הלל מלכה
שה"מ, משרד החקלאות