סקר גורמי סיכון ברפת

בשנתיים האחרונות התגלו 3 רפתות נגועות בשחפת הבקר, זאת לצד אירועים של
מחלת הברוצלוזיס החודרת לרפתות בשנים האחרונות; עכברת; פה וטלפיים ועוד.
בקישור הבא, סקר ממוחשב למיפוי הבטיחות הביולוגית ברפתות בישראל,
בדגש על הסיכון לשחפת הבקר.
אבקשכם למלא את השאלון, בקישור:

https://survey.gov.il/he/dairy_TB

ציבור הרפתנים-סקר גורמי סיכון ברפת חוזר יב-2021- 1