עדכון חשוב – החלטת בית המשפט בחיפה מהיום

שלום לכולם שלום,

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע בפסק דינו על מחיקת תביעת הרפתנים נגד ההתאחדות ונגדי אישית.
ההתאחדות תודיע על פעולות יישום של הסכם ע"י הממשלה, ככל שהדבר יבוא לידיעת ההתאחדות ולפחות עשרה ימים מכל פעולת יישום ההסכם הידועה לנו.
נושא הוצאות המשפט יקבע עד שעות הערב ע"י השופט.
לפני כמה ימים הוצע ע"י רפתן מושבי הצעה להסדרת הענף שונה מההסכם והדבר יגיע למבחן המשפטי ויוצג לענף כולו.
אנחנו קוראים לכל אחד להציג אלטרנטיבה.

יום טוב
אביתר