עידכונים לקראת פרסום לוח הפרים החדש

מבחן הפרים וקבצי הגנטיקה החדשים יהיו זמינים ביום רביעי 23.12 ברפתות.

במבחן זה השתנו שני פרמטרים עיקריים:
1. שנת הבסיס –מ-2010 ל- 2015
2. אינדקס הטיפוח – חמ"מ טיפוח 20PD, רכיב השומן השתנה ועלה.

ועדת טיפוח החליטה על שינוי האינדקס בסמוך לפרסום לוח הפרים, ומכאן העיכוב.
לוח הפרים יפורסם וירטואלי באתר של שיאון ביום רביעי.
השידוכים בהמלצת שיאון יהיו במערכת מיום רביעי.
סקירת לוח הפרים ולוחות פרים המודפסים יחולקו שבוע לאחר מכן.

בברכה ובתודה,
יואל זרון
שיאון