קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-5, עומד להיפתח ב-19 בינואר 2022.

זהו קורס כלכלי שייתן כלים למנהלים בענפים החקלאיים השונים (רפת, צאן, לול ועוד), להתמודדות עם החלטות ניהוליות, מימוניות וארגוניות. במטרה לשפר ולייעל את עבודתם המקצועית.

הקורס יתקיים בין התאריכים 13/07/22 – 19/01/22, בימי ד' אחה"צ בין השעות 14:00-19:00 באוניברסיטה העברית, בקמפוס הפקולטה ברחובות.

לפרטים נוספים: סיגל גולדנר – מייל:sigalg@savion.huji.ac.il , טל': 08-9489709

קול קורא פרקטיקה ניהולית 2021-22 05
טופס הרשמה – פרקטיקה ניהולית