תשלום אגרות בקשה לעובדים שחולקו בהקצאה החדשה

שלום לכולם
אנו מבקשים לחזור ולהדגיש:
חקלאי שקיבל תוספת היתרים לשנת 2024 (בהקצאה האחרונה שפורסמה)
נדרש לשלם אגרת בקשה עד ל 15.02.202.
היתרים שלא ישולמו, יוחזרו למשרד להקצאה מחודשת

תודה,
אילנה דרור
כלכלנית
התאחדות חקלאי ישראל