השפעת דלקות עטין תת-קליניות ומחלות רחם אחר ההמלטה על התנהגות ייחומית בפרות חלב

השפעת דלקות עטין ת ת קליניות ומחלות רחם אחר ההמלטה על התנהגות ייחומית בפרות חלב

יניב לבון, התאחדות מגדלי בקר, משה קאים, מינהל המחקר החקלאי, גבריאל לייטנר, מכון
ווטרינרי, הילרי פוט, פקולטה לחקלאות, דוד וולפנזו ן, פקולטה לחקלאות

מבוא: הזרעה מלאכותית מחייבת הצגת התנהגות ייחומית על ידי הפרה וזיהוי של דפוס התנהגות זה על ידי הרפתן. גורמי עקה אקוטיים מסוגים שונים משפיעי ם על מחזוריות הפרה ע"י דיכוי שחרור של הורמונים מהציר היפותלמוס היפופיזה שחלה. כתוצאה מפגיעה זו מתרחש עיכוב בהפרשה פולסטילית של LH אשר יכול להשפיע על הפרשת אסטרדיול, החשוב לביטוי של התנהגות ייחומית תקינה. גם עקה כרונית הנמשכת זמן רב כמו עקת חום או צליעה עלולות לפגוע בפעילות ייחומית. למיטב ידיעתנו, לא נבחנה ההשפעה של דלקת עטין תת קלינית ממושכת, או דלקת רחם לאחר המלטה על התנהגות ייחומית של פרות סמוך לתקופת ההזרעות.
מטרת העבודה: הינה לבחון את ההשפעה של גורמי עקה תחלואתיים על הצגת התנהגות ייחומית בפרות חלב.

השפעת דלקות עטין תת קליניות ומחלות המלטה על התנהגות ייחומית בפרות חלב