הבהרות לגבי התמודדות עם תרחישים שונים של אירוע קורונה ברפת/ סיגל ורון

ישנם מספר תרחישים של אירוע קורונה ברפת:

 1. עובד אחד נכנס לבידוד עקב חשיפה לחולה קורונה מאומת
 2. התגלה חולה קורונה מאומת –  הצוות  שנחשף לחולה נכנס לבידוד.
 3. כל הצוות/ רוב הצוות חולה בקורונה ולא מגיע לרפת.

פעולות נדרשות בעת כל תרחיש:

 1. בידוד עובד אחד- העובד נשאר בביתו ולא מגיע לרפת. שאר העובדים ממשיכים בשגרת העבודה.
 2. בידוד של רוב העובדים/ כלל עובדי הרפת – החולה נדרש לא להגיע לרפת. הצוות שנחשף לחולה נדרש להיכנס לבידוד, אך יכול להמשיך בשגרת העבודה אם הבידוד נעשה בתוך מתחם הרפת. מצב כזה מצריך עבודה בשיטת הקפסולה, כלומר, להפריד בין עובדים שאינם נדרשים לבידוד לבין עובדים בבידוד. ניתן להעביר את הצוות שנדרש בידוד למגורים בתוך מתחם הרפת, או בסמוך לה, אם קיימים. בנוסף, יש לסגור את הרפת לכניסה של עובדים נוספים/ספקים.
 3. כל הצוות/ רוב הצוות חולה בקורונה – כל עובד שחולה בקורונה נדרש להישאר בבית. יש לגייס צוות חליפי. ניתן להיעזר בעובדים מהאזור/ מתנדבים

משימות לרפת להערכות נכונה למקרה אירוע קורונה:

 1. יש להכשיר ממונה קורונה מצוות הרפת שיהיה בקשר עם הקיבוץ/ מזכירות המושב.
 2. לחדד נהלים לצוות – בדיקה חום לפני הגעה לרפת, הקטנת הסתובבות מחוץ לרפת ושהייה במקומות ציבוריים וכו'.
 3. לבנות רשימת טלפונים של אנשי קשר חיוניים בעת מקרה קורונה ולתלות אותה במקום נגיש ברפת: מנהל הרפת, ממונה קורונה רפת, ממונה קורונה בהתאחדות (סיגל ורון), צוות צח"י וכו'.
 4. לעדכן את כל גורמי החוץ הקבועים במצב הרפת (רופא, מזריע, אחראי מתנדבים, צוות צח"י וכו').
 5. לחדד הנחיות במזכירות הקיבוץ/ מושב לגבי הרפת ומצבה.
 6. לעדכן את התאחדות מגדלי בקר על מצב הרפת (מבודדים, חולים וכו').

כפי שכבר נכתב בפרסום קודם, התאחדות מגדלי בקר תסייע למשקים בעת אירוע קורונה עזרה בגיוס קרוואנים, צוות מחליף וכל שאר הצרכים המקצועיים וזאת על מנת להמשיך ולקיים שגרת חיים תקינה ככל הניתן.

תזכורת: המלצות לעבודה ברפת בגל שני של הקורונה פורסמו באתר ההתאחדות.

בריאות לכולם ושמרו על עצמכם,

סיגל ורון

04-6279742
050-6364520