תשלומי דמי החבר והזיכוי עבור שירותים

לחברים שלום,
הנדון: תשלומי דמי החבר והזיכוי עבור השירותים

בשנה האחרונה קיבלו מוסדות התאחדות החלטות שונות בנושא ספר החברים, כאשר המרכזית בהן הייתה לאזן בין החובות והזכויות של כל חברי התאחדות.
תכליתה של החלטה זו היא לתקן "עוולות" היסטוריות, לפיהן חלק מחברי התאחדות נשאו בזכויות בלבד, בעוד שחברים אחרים נשאו גם בחובות.
לכן, לאורו של המהלך המתבקש, המושתת על ערכי האגודות השיתופיות, ישלמו מעתה חברי התאחדות דמי חבר אשר יקוזזו באופן מלא מהתשלומים עבור שירותי התאחדות.

לנוחותכם, שתי דוגמאות בהשפעת ההחלטה:
דוגמא 1 – בעל מכסה א׳ ישלם 1,500 ₪ דמי חבר ומנגד יקבל הנחה בסך 1,500 ₪ משירותי התאחדות במהלך השנה השוטפת.

דוגמא 2 – בעל מכסה א' ישלם 1,500 ₪, שותפו בעל מכסה ב' ישלם 1,500 ₪ והרפת בכללותה תיהנה מקיזוז (הנחה) בסך 3,000 ש"ח בגין שירותי התאחדות.

במחשבה לעתיד ייתכן וניתן יהיה לפרוס את החיוב לשלושה תשלומים וזאת בכדי לנסות ולהתאים את הקיזוז לחיוב. כמובן שנבחן את הנושא בשנה הבאה ונעשה ככל שביכולתנו לגלות רגישות ולהקל ככל הניתן.

מודים לכם על ההבנה, התמיכה ושיתוף הפעולה.
בברכת חג שמח,
ליאור שמחה
מנכ"ל התאחדות יצרני החלב