השתתפות בצער

אסון נוראי, הלב נקרע, הראש ממאן להאמין.
משפחת יצרני החלב מחבקת את משפחת גואטה בשעה קשה זו, לאחר שאיבדו את היקר להם מכל, עילאי גואטה בן ה-8.
תנחומים לדביר, עמוס ולכל המשפחה המורחבת.

שלא תדעו עוד צער.