תעריפי מים לחקלאות ולמגזר הביתי – ינואר 2021

להורדת מסמך התעריפים ינואר 2021

להורדת מסמך תעריפי מים לחקלאות ולמגזר הביתי ינואר

להורדת מסמך התקנות

 

ספר תעריפים ינואר 2021- גרסה ראשונה
תעריפי מים לחקלאות ולמגזר הביתי ינואר 2021
קובץ התקנות-9025