מעבדה מרכזית – מכשיר גיבוי חדש לספירת חיידקים כללית בחלב

לאחרונה רכשנו מכשיר חדש הנקרא BacSomatic תוצרת חברת FOSS, במטרה שישמש כגיבוי למכשיר הבקטוסקן הקיים.
ה- BacSomatic הינו מכשיר קטן אשר עובד בשיטה זהה למכשיר הבקטוסקאן ,
על אותו עיקרון מדידה של ציטומטריית זרימה.

כיוון שמדובר במכשיר שישמש כגיבוי ויופעל באופן מיידי רק במקרים חריגים (כמו תקלות במכשיר הבקטוסקן), הוא איטי יותר מהבקטוסקן ולכן נפח הבדיקות שיבוצעו בו יהיה קטן יותר.
בכדי שהמכשיר יעמוד בכל הדרישות עפ"י ICAR (הועדה הבינלאומית לביקורת חלב), המעבדה מבצעת מספר רב של בדיקות, בהתאם לתיקוף(Validation) של המכשיר, לצורך בדיקת המדדים הבאים:
• יציבות לאורך יום העבודה
• השפעה על הדוגמה העוקבת
• חזרתיות
• דיוק הכיול
• לינאריות
• יציבות הכיול מיום ליום

רק כאשר המכשיר יעמוד בכל הדרישות הנ"ל נוכל להפעילו בהתאם לצורך.

שירלי לגזיאל
מנהלת המעבדה