אירועים חמים על סדר היום

 

הסכם החלב אושר על-ידי היועצים המשפטיים של הממשלה וכרגע הוא נמצא בבחינה של המחלבות. למרות הזינוק הדרמטי בעלויות החשמל,  שלא נכללו בהסכם, על-פניו נוטות המחלבות לאשרו ובכל מקרה אנו לא נפעל נגד רצונן במסגרת המתווה שהוסכם. במקביל, מחיר המטרה עודכן ונכנס לתוקף על-פי המנגנון המחר המטרה ועלה דרמטית כמובן בהשפעת התייקרות תשומות הייצור.

על רקע הישורת האחרונה ביישום ההסכם החדש הלכה למעשה, מתמודד הענף בימים האחרונים  עם מחסור נקודתי בחלב. מחסור זה נובע ברובו מתקלות טכניות במחלבה מסוימת, בהשפעת עומס החום בקיץ ועמו העומס על מערכות האנרגיה. אנו מקווים שבימים הקרובים הליקויים יתוקנו והמחסור הנקודתי יושלם, כך שכל המחלבות יעבדו בתפוקה מלאה והביקוש לחלב ימשיך ויקבל מענה בהתאם.

אם דיברנו על הקיץ הלוהט וככלל, משבר האקלים המכה בכל העולם, הרי החום הכבד לא פוסח על הרפת הישראלית. לכן, יש להקפיד הקפדה יתרה על צינון וקירור המשקים, במיוחד בשעות בין חליבות הצהריים לערב ואם ניתן אז גם בלילה, לקראת חליבת הבוקר. מנתוני ההתאחדות עולה כי אלו השעות המאתגרות ביותר, שעשויות להשפיע במידה רבה על התפוקות והתוצאות על-פי האזורים השונים ברחבי הארץ, בדגש על האזורים המועדים להשפעות חום קיצוניות.

גם בגזרה הפוליטית העניינים חמים מאוד, לקראת בחירות ארציות נוספות בתחילת נובמבר. חוסר היציבות השלטונית בשנים האחרונות משפיע על כולנו, אולם גם מהווה הזדמנות עבורנו להמשיך ולהעלות לסדר היום הציבורי את החלב הישראלי והחקלאות הישראלית.

אנו מבקשים מכם, חברי ההתאחדות, לארח במשקי החלב חברי כנסת ומועמדים מכל הקשת הפוליטית, הפוקדים ביתר שאת בתקופה זו בוחרים פוטנציאליים.

בזמנים אלה יכולים הפוליטיקאים להכיר באופן בלתי אמצעי את הרפת הישראלית, ללמוד על התרומה והחשיבות של החלב הישראלי, לספוג מהשליחות שלנו לביטחון המזון בישראל, מהעבודה הציונית ומהחיבור לאדמה אשר מלווים אותו מאז ולעולם.

אנו בהתאחדות פועלים ככל יכולתנו להמשיך ולארח חברי כנסת מכל סיעות הבית, לתמוך בנבחרי הציבור השותפים לדרכה של החקלאות הישראלית ובכך לשפר את סיכוייהם אל מול אלו אשר מבקשים את רעתנו.

בנקודה זו, חשוב לי להדגיש ולומר: עוד לא נמצא ערוץ עוקף פוליטיקה!

לכן, חשוב שנגלה גם אחריות לקהילה המקצועית שלנו, בכדי להראות לפוליטיקאים השונים עד כמה החלב הישראלי הוא ערך מרכזי בצביון המדינה, עד כמה העבודה החקלאית  נושאת ערכים משולבים – לאומיים, חברתיים, כלכליים, התיישבותיים וסביבתיים.

היום, יותר מתמיד,  בנסיבות גלובליות חסרות תקדים,  הצורך הלאומי בנו, ברפתני ישראל, רק גובר.  מעולם לא היה משבר חלב בישראל בזכותנו וזה הזמן לבסס את מעמדנו בקרב נבחרי הציבור. להבטיח כי הם ישמרו עלינו כמו שאנו שומרים עליהם ועל כל הציבור בישראל 365 ימים בשנה, מסביב לשעון.

העת לפעול, העת ליזום. כי רק ביחד ננצח!

שבת שלום, חברים.