נתוני ספר העדר – 2022 – ד"ר יניב לבון

נתוני ספר העדר לשנת 2022 המתפרסמים בימים אלו מציגים הרבה מספרים ונתונים מעניינים על הרפת הישראלית. מטרת הסקירה הנוכחית הינה לנסות להנגיש את הנתונים האלו לקורא ולתת הסבר על נושאים שונים המתפרסמים בחוברת השנתית.