חוברת 365, אוגוסט 2013

פינת העורך – יוסי מלול
על הפרק – אביתר דותן

מועצת החלב
כנס פרידה והוקרה מרפתנים פורשים
ועדת המעקב ליישום "הסכם החלב" – תניב רופא
חלוקת מכסות 2013 הכרעת בג"צ

רפת משפחתית – העברה בין דורית בעסק משפחתי – נסיון משפחת שטראוס – עפרה שטראוס
רפתות בארץ- סיפורה של רפת אחת קטנה – משפחת שדה בכפר ברוך – יוסי מלול
מהנעשה בעולם – רפת החלב בארה"ב 2012 – גדי עדין
מעשה שבאמת היה – ברברה וחיסון הפוליו – שביט לב
רווחת בעלי חיים – חובת מתן שעות מנוחה – שמוליק פרידמן
תברואה – הדברת זבובים ברפת – הילל מלכה ודוד נוה

יונקים
הפחתת כאב בעת הסרת קרניים – גלעד פקטור
הגמעה מוגברת – יונתן ברקוביץ

ממשק סביבה – שימוש במאיצים חשמליים ברפת – נדב גלאון
מזונות – פולי הסויה – איתי צנציפר

הזנה
תוספת בופר למנת החולבות – אסי קוצר
מניעה, ניטור וטיפול – עופר קרול

פוריות – פוריות בעדר הישראלי, שליש ראשון 2013 – יואל זרון
בריאות– סיוע בהמלטה קשה – שולמית זוננברג
בריאות הציבור – חריגות מזעריות – סקר משרד החקלאות

ממשק צינון
ייעול השימוש במים לצינון הפרות בקיץ – ישראל פלמנבאום
הפגת חום בקיץ – דוד וולפמנזון

היה היה פעם -היה היה פעם – המפעל בסיציליה – לזכרו של מרדכי מלען – שלמה דורי
השאיר חותם – לזכרו של מרדכי מלען – נאורה מלען
היה היה פעם – מדוע התנפחו האשכים לרפתני גן שמואל – יהודה דניאלי
לזכרם – יהודה דניאלי ז"ל – עמי נריה

מוסף – הכנס המדעי ה-25
הכנס ה-25 למדעי הבקר
דברים שרציתי לומר לכנס ה – 25 של מדעי הבקר – אלי סמסון
יקיר הענף – פרופ' עמי אריאלי
יקיר הענף – עובדיה ג'מיל
יקירת הענף – ריקי מואב
סטודנטים מצטיינים – מקבלי מלגות של מועצת החלב
תחרות הרפת המטופחת – יש לנו רפתות יפהפיות – יוסי מלול
אדם ובעלי חיים ברפת – גמר תחרות הצילום בחסות מרכזי מזון אמבר – יוסי מלול
התמונה והאישה – על דמותה של עטרה דוידוביץ שהלכה מאיתנו