חוברת 366, אוקטובר 2013

פינת העורך– להרים את הראש מחדש – יוסי מלול
על הפרק – אביתר דותן

מועצת החלב
החלב שלנו
תקנות מחיר המטרה אושרו
ליטר חלב לא נשפך – יוסי מלול
מובילי החלב – חוליית הקישור – יוסי מלול

רפת ומחלבה
הכפר הירוק – פנינה ירוקה במרכז הארץ – יוסי מלול
ידעת ומצאת – שותפות רפת קטנה במושב הזורעים – יוסי מלול

מוסף – אסון הרפתנים בכנרת
אסון הרפתנים בכנרת – יוסי מלול
לזכרם- מתוך חוברת הזכרון של התאחדות מגדלי בקר בארץ ישראל, תשרי תש"ה
אייזיק פינזילבר – ליום השלושים – קיבוץ השומר הצעיר עמיר
70 שנה לאסון הרפתנים בכנרת – אירוע הזכרון ב"חצר הראשונים" של דגניה א'
דברים לזכרם בטקס דגניה – יוסי מלול, הדס ורדי
ענף החלב בארץ ישראל – אוריאל לוי
"טעם ראשונים" – דגניה א' – שלמה דורי
בעיות עבודה בענף – שנות ה-40 – אוריאל לוי
האיש שאהב פרות בעמק יזרעאל – על אפרים שמאראגד – נדב מן

מחשבות על חורף – עופר קרול

הזנה
האנרגיה היצרנית – חידושים בשיטת ההערכה, האמנם? עופר קרול
ערכי אנרגיה של מזונות – תיאוריה מול מציאות – עוזי מועלם
הזנה בעומס חום – ניתן להקל על עומס החום בקיץ – אוריאל כהן, רן סולומון
מזונות – תחמיצים בשרוולים

ממשק- ניטור יומי של מאזן האנרגיה – טל שקולניק, אלון ארזי, עודד ניר
בטיחות – בטיחות בעבודה עם בעלי חיים – איתמר רייך
מחקר – חוקר מקורי במדעי הבקר – 45 שנים לפועלו של פרופ' אפרים מלץ – פרופ' אליעזר אייזנבוד
לזכרם – פישל הרשקוביץ – ותיק המתכננים בישראל – יוסי מלול

להורדת החוברת כולה