חוברת 367, דצמבר 2013

פינת העורך – שנה חדשה – תקוות ישנות – יוסי מלול
על הפרק – שנה חדשה בפתח – אביתר דותן

מועצת החלב
נתוני פתיחה לשנה החדשה – יוסי מלול
התגייסות מופלאה – על שרפת המכון בנחלת יהודה – יוסי מלול
בשבח החלב המלא – אברהם הברון

מלאי חירום במשק – אספקת מי שתייה לבעלי חיים בשעת חירום – משה בן שחר (טושקו)
טיפוח – פרות המכלוא בהשוואה להולשטיין – סיכום מחקר שנת 2012 – אפרים עזרא
ממשק – שמרו על הפרות! יחס פרות למבכירות ברפת החלב – עודד ניר
בריאות העטין – הנגיעות התוך עטינית בתקופת ה"יובש" – האם ניתן לצמצמה? – שמוליק פרידמן

הזנה
איזון העמילן במנות לאורך התחלובה – שמעון אופיר
על מחיר ועל עלות, או על כמות ועל יעילות – עופר קרול

לזכרם
לזכרו של ד"ר מאורי רוזן – עזרא שושני
פרופ' אליעזר אייזינבוד ז"ל – משפחת אפימילק
מקצוען, יהודי וציוני גאה – על אליעזר אייזינבוד ז"ל – רלף גינזבורג

מוסף – הישרדות הפרה בעדר – כנס דה-לוואל בשוודיה
הארכת חייה היצרניים של הפרה – הכנס המדעי של דה-לוואל בשוודיה – יוסי מלול
מהעמק לסין ומשם לגדולה שבכולן – ריאיון עם ליאור ירון – יוסי מלול
קדמה טכנולוגית לפיתוח ענף החלב – ליאור ירון
חוות Hmra – יוסי מלול
ענף החלב בשוודיה – יוסי מלול
חשיבות השיפור בתוחלת החיים Rshen and A.M de Passille .J שם המתרגם: יוסי מלול
יום העבודה של פרת החלב Lene Munksgaard שם המתרגם: בועז חנוכי
תקופת המעבר – על חשיבותה ומרכזיותה בחיי הפרה Kenneth V. Nordlund, DVM שם המתרגם: יניב לבון
צינון פרות החלב בקיץ – התרומה לענף הרפת ולסביבה – ישראל פלמנבאום
ניהול הזנה ברפת Trevor J. DeVries שם המתרגם: יניב לבון