חוברת 368, פברואר 2014

פינת העורך – מתקפות על הענף ועל הרפתנים – יוסי מלול
על הפרק – תכנית העבודה של ההתאחדות לשנה הקרובה – אביתר דותן

מועצת החלב
העומדות בחזית – מחלקת התכנון במועצה – יוסי מלול
פעם רפתן תמיד רפתן – רפת בדש במושב גילת – יוסי מלול

היערכות לכנס השנתי ה – 26 למדעי הבקר – גבי עדין
כותבים עלינו – המספרים לא משקרים – סבר פלוצקר

שוק הבשר
משבר גדול בענף הבשר – יוסי מלול
ענף הפיטום במפטמות – יוסי מלול
בני בקר – יוסי בגון
שוחטים אותנו – למה הבשר נשאר יקר למרות שמחיר העגלים ירד? חגי עמית, דה-מרקר
השוק החפשי נכשל – המגדלים והצרכנים בצד המפסיד – יוסי מלול

ממשק קיץ – למה לא חשבנו על זה קודם? מודל לייצור חלב מוגבר בחדשי הקיץ – יוסי מלול
הזנה – המוציאים לפועל במספוא – בר חקלאות – יוסי מלול
ריאיון החוברת – פורץ דרך ברפת המשפחתית – פרץ בן יהושע מבאר טוביה
העגלה המערבלת נולדה בישראל – גרשון גולדנברג, גיל רינגר

מוסף – סיכום מקצועי 2013
ענף חלב בקר – סיכום ראשוני – לירון תמיר
בריאות הבקר – בני שריר
הזנת ענף הבקר בשנה שחלפה – ישראל עופר
הממשק וההזנה ברפת – עופר קרול
השנה שהיתה – יוני דמרי
שיאון והרפת הישראלית – אלון ענבר
חשיבה עתידית במחקר, בבקרה ובטיפול של מחלות עטין – שמוליק פרידמן