חוברת 369, אפריל 2014

פינת העורך – הסביבה ואנחנו – יוסי מלול
על הפרק – כוחנו באחדותנו – אביתר דותן
ריאיון סיכום עשור עם שייקה דרורי
המחלקה לבקר בשה"מ – גבי עדין
הזנה – בצורת – ישראל מדינת סף מדברית – עופר קרול
מספוא בשנת בצורת – שייקה פורת
יונקים – שלשולי יונקים – כיצד ניתן להתמודד? – יונתן ברקוביץ
ממשק צינון – "כלכלת עומס חום" בענף הבקר לחלב בארה"ב – ישראל פלמנבאום
ממשק חליבה – חלבת לאט? חלבת נכון ומהר !! – אדו מסניק
לזכרם – ד"ר אהרון בן-אשר ז"ל – יוסף קרסו

מוסף – הרפת והסביבה – חלק א' :
פתיחה וסיכום של מוסף מיוחד – יוסי מלול
הטיפול בזבל ושפכי רפתות – שמאי מדיני
מדיניות ותקינה בנושא טיפול ופיזור זבל ושפכי רפת – צפריר גרינהוט, גדעון טופרוב
עמדת המשרד להגנת הסביבה – הסדרת תוצרי הלוואי של רפת החלב- ישעיהו בראור ואילן צדיקוב
עמדת רשות המים – שפכי רפתות, איכויות, תעריפים, וכללי שפכי מפעלים – הראל גל
אדם טבע ודין – טיפול בפרש בעלי חיים על פי עקרונות הקיימות – גלעד אוסטרובסקי
מערכת ההדרכה- זבל רפת כמשאב מרכזי לקיום חקלאות בת קיימא – אשר אייזנקוט
זווית גידולי השדה – הפתרון האקולוגי לפרש הפרות – פיזור הזבל ישירות בשדות – יוסי מלול עם איתן אביבי
מטרדי הזבובים – אברהם הברון
ממשק סביבה – שפכי מכון חליבה וזבל – סקירת מצב והמלצות לפעולה – הילל מלכה
קומפוסט ברפת מעון כרמל – נחמיה פלק
קומפוסט אזורי – קומפוסט העמקים – יוסי מלול עם יוסי בגון
המתקן הקוריאני – שפכים וזבל כאחד – חיים אילת, יהודה שפרכר
ביוגז וחשמל אזורי – צחי גרטלר
ביוגז וחשמל מקומי – שגיא שני
ביוגז תעשייה ורפת בערבה – יוסי מלול
רפת קדם נכנסת לביוגז – יוסי מלול עם בני קינן
אגנים ירוקים, ווטלנדס – אמתי אבנון
אגנים ירוקים במעגן מיכאל – יוסי מלול
פתרון האגנים ברמת דוד – יוסי מלול