חוברת 370, יוני 2014

פינת העורך – תודה וגם להתראות – יוסי מלול

מועצת החלב
חג השבועות – הבאת ביכורים לבית הנשיא
רווחת בעלי חיים – ברפתות בישראל אין התעללות – עפרי פישר, מתוך Ynet
מסמך האוצר – הפחתת מחירי המוצרים לצרכן – אלון מסר
ענף החלב באירופה – העידן שאחרי המכסות באירופה – יוסי מלול

תנובה לסינים
תנובה שהייתה שלנו – האוטו הירוק נסע לסין – מירב קריסטל מתוך Ynet
"ברוכים הבאים" – אביתר דותן
המלחמה על שוק החלב הסיני הובילה את ברייט פוד לישראל – נורית קדוש ונרי ג'ונסון, מתוך כלכליסט
שירי תנובה עם חיוך
השינוי בתנובה – החלה הספירה לאחור – יוסי מלול, מתוך חוברת 326 פברואר 2007

חלב בערבה
עשו את הלא ייאמן – זיוה צומברג על ענף החלב בערבה – יוסי מלול
הסתכלות על רפתות הערבה דרך החור של הגרוש – משה רכס

טיפוח – נובלה – אלופת העולם מבית הספר החקלאי שפיה – דוד בן עוזיאל
גידול עגלות – גידול עגלות ומדיניות ההזנה – עופר קרול
הזנה בעולם – קליפורניה 2014 – עופר קרול
ממשק הזנה – אורך הסיב הגס הרצוי במנת החולבות – חן גילד
ממשק – ממשק אבוס בפרות חלב – אילן דגוני
יונקים – פסטור חלב חריג וקולוסטרום – גלעד פקטור
לזכרם – נועם בוצ'לין ז"ל באר טוביה

מוסף – הרפת והסביבה – חלק ב' – הטיפול בשפכי הרפת
הטיפול בשפכים – מוסף מיוחד – יוסי מלול
סקר כמויות ואיכויות של המים הנכנסים והיוצאים ממכון החליבה – הילל מלכה
שקט סביבתי ברמת דוד – פתרון האגנים עובד טוב ברפת – יוסי מלול
ביוגז למפעל ולרפת – רפת מעלה בלוחמי הגטאות – יוסי מלול
"מתקן נפתלי" בכפר חרוב – יוסי מלול
פתרון ראוי לבעיות השפכים – ברפת מעלה החמישה – יוסי מלול
פתרון מבטיח לשפכי הרפת – מודל "טבת טכנולוגיות מים" ברפת עין החורש – יהוידע צידון
הקטנת הנזק הסביבתי משפכי רפתות – ניסוי שדה אליהו – הילל מלכה
נידוף שפכי מכון החליבה – ניסוי גנוסר – הלל מלכה
טיפול בשפכי רפתות – ניסוי כפר בלום – גיורא ריטבו
השפעת קלטור זבל בקר על שרידות של א. קולי – ניסויי מעבדה – יאירה חן

להורדת החוברת כולה כקובץ PDF