חוברת 373, ינואר 2015

דברים בשם אומרם – סיכום שנת 2014
חדשות מקומיות
ראיון עם איתן ברושי – יש משרדי ממשלה המאיימים על עתיד הרפת – ראובן זלץ
דור המשך – פרויקט חלום – ראובן זלץ
הזנה – צפויה ירידה במחירי המזון ב – 2015 – ראובן זלץ
ראיון פרידה – ראלף גינזבורג – המשך המגמה של הגדלת העדרים – ראובן זלץ
מועצת החלב – עצם העניין – ד"ר גל דובנוב-רז
צעירים במגפיים – ביזנס רציני – אלעד תמיר
עתיד הענף – ד"ר ברונשטיין – זוננברג "נשים בואו ללמוד" – ראובן זלץ
יקירי הענף – פרץ בן יהושוע | משה קאים
סיור ברפתות – הגשימו חלום – הרפת המשפחתית של משפחת סיגרון
בריאות העדר – תוכנה לניהול טילוף אירועי צליעות ובריאות הטלף בעדר – ד"ר אלון בן דוד
רווחת בעלי חיים – רווחת הפרה והשפעתה על הכלכלה – ג. פלג, גבי עדין, ה. מלכה, ג. לייטנר, א. שבתאי, ח. הניג
חורים בגבינות – הטור של חנן הגבן