חוברת 375, אפריל 2015

מכתבים למערכת
דברים בשם אומרם: סיכום שנת 2014 : אתגר מול משרד האוצר | מהלכי התייעלות | חלב עודף | סקר הרפתות – אביתר דותן
שוטף + 60: פרוייקט ליווי רפתות בערבה | סדר בשימוש בתוספי מזון לבעלי חיים | סקר רפת 2015 | מחיר מטרה | סיכום פסח 2015 | שופרסל נכנסת לשוק החלב |

מועצת החלב
גמר חשבון חלב עודף 2014 ירידה בביקושים – לירון תמיר
תניב רופא: "אין מנוס מלשמר את משטר המכסות" – ראובן זלץ
הרפת חייבת להפוך ליעילה יותר – פרופ' טריינין
פעילות מאל"ה לשנת 2014 – ד"ר שמוליק פרידמן

טיפול בשפכים: הקשיים, ההתמודדות ופתרונות אפשריים – רוני זיגלר
סיור ברפתות: אורי פלטאו "רפת זו לא רק עבודה אלא גם חינוך, ציונות וערך מוסף חברתי עצום" – ראובן זלץ
אחד על אחד: פנינה אורן שנידור, מנהלת אגף פיקוח על מזון לבעלי חיים: "בטווח הקרוב הסדרת המזון תהיה כרוכה בעלויות כספיות" – ראובן זלץ
צעירים במגפיים: תדמית הרפתנים בתקשורת – ראובן זלץ
פוריות העדר: השפעת הטיפול ב- GnRH במועד ההזרעה על הפוריות של פרות קשות התעברות – משה קאים, רועי דורה, חיים גסיטוע, דני דה-יונג,יניב לבון
צינון: הקשר בין היקף החשיפה לעומס חום בקיץ ובין שיעור ההתעברות של פרות חלב גבוהות תנובה – ישראל פלמנבאום
בריאות העדר: התפרצות קדחת שלשת הימים 2014 – ניתוח נזקים כלכליים – ד"ר שמוליק פרידמן
גורמי הפלה לא זיהומיים בבקר – שני שיינין
חורים בגבינות: גבן, אוהב קממבר? הטור של חנן הגבן
מו מהשטח