חוברת 376, יוני 2015

דבר העורך – ראובן זלץ | מכתבים למערכת
דברים בשם אומרם – סיכום חצי שנת 2014 | הצוות האסטרטגי | צמיחה והתחדשות – אביתר דותן

שוטף + 60:
ירידה חדה במחיר המטרה
כנס כלכלני ענף החלב | לעבור את קיץ 2015 בשלום |
ירידה בביקושים לחלב ושחיקה ברווחיות
מנכ"ל שטראוס תוקף את מכירת תנובה
מתגבשת תוכנית למאבק בארגונים הסביבתיים | כנס אפימילק אפיקים יוני 2015
מערכת יצרנים לנוחות הרפתנים | תעודת הוקרה לאפרים עזרא | משלחת מגרמניה במועצת החלב
ד"ר דולב: "תוצאות מצוינות בבדיקות החלב" | מנכ"ל חדש למשרד החקלאות
תחרות הפרה היפה בבאר טוביה | כנס לזכרו של ד"ר חיים שטורמן
משרד החקלאות: במדד מחירי חלב ומוצריו נרשמה ירידה של 2.5% בממוצע
שמוליק נווט: העבודה ברפת הינה כלי חינוכי מצוין"

ראיון מיוחד: שר החקלאות הנכנס: "ניתן לבחון שינוי במנגנון התמיכה" – ראובן זלץ
פרוייקט הערבה: אמנון מליחי רכז פרוייקט ערבה: "אני אופטימי באשר לעתיד הרפתות בערבה
שולחן החלב: זיו מטלון: "נאבקים על שימור ענף החלב" – ראובן זלץ
בריאות העדר: גרסה חדשה של נעה – בועז חנוכי
סיור ברפתות: "רק שיתנו לעבוד בשקט" – ראובן זלץ
השירות הווטרינרי: תג אוזן חדש לסימון בקר – ראובן זלץ
רווחת בעלי חיים: מעגלי התורפה ברפת – ד"ר בני שריר
טיפוח: מדד גנטי חדש לפרות באוסטרליה- יעילות ההזנה – דאג סאבג
פוריות: שיפור הפוריות של פרות קשות התעברות באמצעות טיפול הורמונאלי – משה קאים
כלכלת הרפת: ערך יום ריק – האם נרדמנו בשמירה?! עודד ניר
צינון: מים, רוח, פרה, וזמן – זה מה שדרוש לצינון הפרות בקיץ – ד"ר ישראל פלמנבאום
הזנה: המנה המתוכננת והמנה הנאכלת – ד"ר אסי קוצר
הסט קיבה- התופעה, הגורמים, טיפול ומניעה – ד"ר שמוליק ברוקשטיין
בריאות העדר: זהירות דרמטופילוזיס [סטרפטוטריכוזיס] – ד"ר מאור קדמי
בריאות העדר: טטנוס [צפדת] בחיות משק – שני שיינין
חורים בגבינות: חוויות על גבינה וסרדיניה – הטור של חנן הגבן