חוברת 377, אוגוסט 2015

דבר העורך – ראובן זלץ | מכתבים למערכת: רוחות רעות נושבות
דברים בשם אומרם: בטחון המזון הישראלי | הסכם כולל | החקלאות היא ערך – אביתר דותן

בשוטף:
הישג זמני לחקלאים | מפגש דור ההמשך במועצת החלב |
היערכות משק החלב לקראת חגי תשרי תשע"ו | תחרות בשוק הבשר | תנובת חלב עקב עומסי החום
הפגנות סוערות נגד חוק ההסדרים | מחאת הרפתנים ברחבי העולם |
תכנון 2016 | שינוי לטובה באיכות דגימות החלב | מוצרי חלב בבתי הספר בארה"ב |
יצרנים מצטיינים בתנובה | ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הפרה הישראלית המניבה ביותר בעולם"

מועצת החלב – סיכום חצי שנתי של מועצת החלב – ראובן זלץ
חקלאות במשבר – מנכ"לית ארגון הצאן "ביטול המכסות יגרום להרס מוחלט של הענף" – ראובן זלץ
כנס מדעי הבקר ה 27 – ראובן זלץ
לזכרו – עופר קרול איננו – תגרי חיים מיגל יופה
סיור ברפתות – הסיפור על רפת בוטיק קטנה ואהבה גדולה – ראובן זלץ
בחדשות – מתנת יום ההולדת הטובה ביותר – ראובן זלץ
צעירים במגפיים: 10 דברים שלא ידעתם [או שכחתם] על הרפתן הישראלי – אלעד תמיר
שיאון: הכל מתחיל בשיאון – ראובן זלץ
השירותים הווטרינריים: הנחיות לאיסור פגיעה בבקר – ד"ר נדב גלאון
סיור במחלבות: מחלבות רמת הגולן – ראובן זלץ
בריאות: בוטוליזם – כל מה שרצית לדעת, ועוד קצת – פרופסור דניאל אלעד
בריאות העטין: רשימת חומרי חיטוי לעטין הרשומים בשירותים הווטרינריים ומאושרים לשימוש
שוק המזונות: ירידות חדות בשווקי המזון – עדי פנחס
הזנה: רעלני פטריות – מיקוטוקסינים – גילוי, השפעה ומה עושים איתם? – ד"ר אליעזר סמולר
השפעת אורך הסיב וההחמצה של צמח החיטה במנת פרות חלב גבוהות תנובה על מדדי ייצור ונעכלות – יואב שעני
שיאון: עקת חום בפרות חולבות ברחבי אירופה באיזו מידה עלינו להיות מודאגים? מאמר מתוך: International Dairy Topics
צינון: צינון פרות בתקופת היובש – ד"ר אילן דגוני
פוריות: השפעת עקת חום על פוריות בפרות חלב – ד"ר יונתן ברקוביץ
פיזיולוגיה של הכרס: קטוזיס, אצידוזיס וספיגת חומרים בכרס מעלי הגירה – ד"ר יניב לבון
חורים בגבינה: מחלבת חאנה אלצ'ארו מחלבת חנן – הטור של חנן הגבן