חוברת 382, יוני 2016

דבר העורך – חקלאות – ביטחון תזונתי וערך בהוויתו של עם – ראובן זלץ | מן העתונות – הכבשים נגנבו, החווה קורסת – נועם אביטן מחוות אבניר – ידיעות אחרונות
דברים בשם אומרם – "תקופת המתנה" | צוותי עבודה התאחדות | שיתוף פעולה ענפי | אירועי הענף – אביתר דותן

ענף בכותרות
גידול של 2.8 אחוז בצריכת החלב בשנת 2015 | אסיפת החקלאית
החקלאים יפסיקו לזרוע | מחירי המזון בעליה הקיץ
משרד החקלאות הציג את מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל | התייעלות ותכנון מחדש הורידו את מחיר החלב ב 2015
שבועות בבית הנשיא

משלוחות ההתאחדות – שחר אור גבע: "הממשלה חייבת להגדיר את תפקידי ענף החלב" – ראובן זלץ
חקלאות ישראלית – חקלאי ישראל – פרופ' ארנון סופר
החקלאית – אופי רייך מנכ״ל החקלאית: "הממשלה לצערי איננה אוהדת את החקלאות" – ראובן זלץ
מועצת החלב – מה יאכלו בעתיד?
צעירים במגפיים – יש עתיד: דור ההמשך "רק תנו לנו להתפרנס בכבוד" -ראובן זלץ
סיור ברפתות – נהלל במירוץ אל מול הזמן האבוד – ראובן זלץ
יונקים – מאמינים בענף – ראובן זלץ
השירותים הווטרינריים – יישום טכנולוגיית ה- HRM – High Resolution Melting – לאפיון נגיפים בעלי חשיבות למשק הבקר – אורן ארסטר
צינון – השפעת העונה על מאפייני פעילות ייחומית ואפקטיביות של מערכת פדומטריה – משה קאים, אורן שניר, ליליה ליפשיץ, יואב שעני, רועי שקד, יניב לבון, עוזי מועלם
צינון – צינון פרות – מה שידוע ומה שלא ידוע – ד"ר עמי ארנין
אומדני הורשה ברפת החלב נקודת המבט הפנוטיפית – עודד ניר
חורים בגבינה – חנן הגבן – שבועות