חוברת 383, אוקטובר 2016

דבר העורך: סליחות וברכות | שר הפועל נגד החקלאות | לבקש סליחה זו מעלה – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – שנה אינטנסיבית ומאתגרת חלפה לה – אביתר דותן

ענף בכותרות :
ספר העדר 2015-2016 – ענת ריינר
הפגנות ברחבי הארץ נגד פתיחת ייבוא הבשר | הסכמות בין מגדלי הבקר לאוצר פתיחת היבוא תמורת תמיכות ישירות
חשש לפיטורים בפריפריה | הכתובת כבר על הקיר
פתיחת שוק הבשר ליבוא תביא לחיסול 460 משקים חקלאיים
משרד החקלאות ממשיך לאשר לייבא | מכסות חדשות להקמת רפתות
פרויקט המעורבות של ענף החלב
היכונו לכנס מדעי הבקר השנתי | איציק שניידר "אמצעים חדשים להגדלת נפח האחסון"
מאיר צור לשר החקלאות, אורי אריאל: "הפכת את משרד החקלאות לחברת ייבוא" | לקראת השנה החדשה הופץ לרפתני ישראל ולקהיליית הבקר והחלב בישראל יומן הרפתן תשע"ז | בדיקה חדשה לזיהוי נוגדנים ללפטוספירוזיס הרדג'ו במעבדת מאל"ה.
חופש העיסוק אל מול חופש הביטוי | כנס IDF למחלות עטין – צרפת 2016 | תרגיל אספקת מים בשעת חירום
התאחדות חקלאי ישראל דורשת "השוואת המענקים לחקלאות לבין המענקים לתעשייה"

ראיון מיוחד: מיכל קראוס: "לא ניתן להרוס את הענף" – ראובן זלץ
חקלאות ישראלית – התאחדות חקלאי ישראל הציגה: ריכוז נתוני ענף החקלאות לשנת 2015 ירידה משמעותית בשנתיים האחרונות בערך הייצוא הטרי של 700 מיליון ₪ – ראובן זלץ
לזכרו – יוסי ביגון הלך לעולמו – ראובן זלץ
חקלאות ישראלית – הגיע הזמן שממשלת ישראל תטפל בגנבים. החקלאים: ״על מדינת ישראל לטפל טיפול יסודי ולהחמיר ענישה נגד גנבים״ – עו"ד עמית יפרח
כנס רפתות יד מרדכי – ראובן זלץ
השירותים הווטרינרים – ד"ר גשן: "השקעה ברווחת הפרה היא צו השעה" – ראובן זלץ
סיור ברפתות – וינשטיין: "חייבים להסתגל למציאות החדשה" – ראובן זלץ
שפכי רפתות – פרויקט מיוחד – וייסמן: "מינימום מיכון מונע תקלות" | שפכי רפתות – היבטים כלכליים של עלויות
החוק והשלכותיו המשפטיות – עו"ד מיכאלי: "לבדוק היטב את סבירות הדרישות"
בריאות העטין – ד"ר פרידמן: "שמירה על בריאות הציבור, איכות החלב ורווחת בע"ח יבטיחו את המשך קיום ושגשוג ענף החלב" – ראובן זלץ
ממשק – סככה מרחבית מול סככה כוללת – ד"ר יניב לבון
טיפוח – התקדמות גנטית בבקר לחלב בעידן הסלקציה הגנומית – מיכה רון, אפרים עזרא, יהודה ולר
תעשיה ישראלית – מדידת עומס חום והשפעתו על הפרה כלי חדש לרשות הרפתן – ד"ר דורון בר
חורים בגבינה – חנן הגבן – שביל הגבינות