חוברת 385, דצמבר 2016

דבר העורך – הענף החזק בחקלאות | שלב ההוכחות
דברים בשם אומרם – מועצת ההתאחדות – לקראת 2017 | קדנצה נוספת | עניינים חשובים – אביתר דותן

ענף בכותרות:
החקלאים: "לא ניתן יד להרס החקלאות"
מזון בטוח יותר | חומרי גלם | אביתר דותן נבחר פה אחד לקדנצה נוספת
הסכם היסטורי בין אגודת "עזיזה" לבין אגודת צאן קנדית | הופסקו משלוחי הבקר בהטסה לישראל
מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)
הנפקה עצמית של היתר העברת בקר במחשב הרפת | אושר מינוי ראש מינהל המחקר החקלאי | יצרן חדש בענף החלב | להבטיח את המשך קיום הענף | מדריך ממשק חליבה חדש במאל"ה

משרד החקלאות – הבשורה על פי אורי אריאל שורה של צעדים להגברת הייבוא, רפורמות חדשות וקיצור הליכי בירוקרטיה – ראובן זלץ
כנס מדעי הבקר ה 28-הגדול מכולם, כנס הבקר השנתי – ראובן זלץ
מועצת החלב – פרופ׳ טריינין זאב "מה שקורה באירופה חייב להיות תמרור אזהרה לכולנו כאן" – ראובן זלץ
בהתאחדות – סמנכ"ל ההתאחדות הנכנס: "מצאתי גוף בריא ואיתן" – ראובן זלץ
פרויקט ערבה – שיפור משמעותי ברווחיות הרפתות – ראובן זלץ
מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
פרויקט מיוחד, תמונת מצב עדכנית
הלל מלכה: ""אין שום סיבה שרפת תיסגר בגלל הרגולציה"
מתקן גרינפלוט לטיפול בשפכי בעלי חיים, רפת "יד חיל", קיבוץ יד מרדכי – בחינת מתקני החלוץ
קבוצת תולעי הפלא – רפת עין חרוד מאוחד
מערכת UASB דו-שלבית לטיפול בשפכי רפת או.תו.תו. מושב באר טוביה
גנים ירוקים לרפת כפתרון קצה עצמאי – רפת בית זרע
מתקן קוריאני (מתקן קומפוסט אינטנסיבי רציף) רפת תפן, קיבוץ תובל
מערכת הפתתה ושיקוע לטיפול בשפכי רפת רפת עין החורש ורפת נוביץ במושב מרחביה

אחד על אחד – משה (מריטו) רכס: "אני לא מתיישב טוב עם געגועים" – ראובן זלץ
סיור ברפתות – רפת נופים – העתיד כבר כאן – ראובן זלץ
סיור ברפתות – רפת משפחת ויידה במושב שרונה: יוסי: "הרפת זה החיים והחיים זה הרפת" – ראובן זלץ
תעשיה ישראלית – 'אראה' עם הפנים לשוק המקומי – ראובן זלץ
טיפוח – שינוי באינדקס הטיפוח בהתאם להחלטה של ועדה לרכיבי חלב – יהודה ולר, אפרים עזרא
גנטיקה – איתור גנים כמותיים בבקר לחלב בעידן הסלקציה הגנומית – מיכה רון, יהודה ולר
הזנה – השפעת סוג המזון ושיטת העמסה על הדיוק בהעמסת מזונות – יואב שעני, יניב לבון