חוברת 387, אפריל 2017

דבר העורך – מכת הפשיעה החקלאית | ציונות בערבה – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – שנת ההסכם 2017 | האתגרים שלפנינו | תקנות שפכים תעשייתיים | מיתוג הענף – אביתר דותן

ענף בכותרות:
זעם בענף על דברי הבכיר במשרד החקלאות | אושרו תקנות החלב ל- 2017
דור ההמשך שנה שלישית
תוספות מכסה בענף הצאן | שלישייה נדירה| צריכת הבשר בישראל
מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אפריל-יוני 2017
הרמת כוסית בהתאחדות

סיור ברפת מושבית – רפת עידן, ציונות ללא מרכאות – ראובן זלץ
מועצת החלב – איציק שניידר: "שנת 2017 מסתמנת כשנה טובה" – ראובן זלץ
משרד החקלאות – משרד החקלאות פועל לשיפור וייעול הרגולציה
בהתאחדות – יורם סהר: "נכנסים לתקופה קריטית לענף שלנו" – ראובן זלץ
במחלבות – כנס יצרנים שטראוס צפון – ראובן זלץ
כנס יצרנים יוטבתה – ראובן זלץ
פשיעה חקלאית – מכת מדינה
מנכ"ל השומר החדש: "מטפלים רק בקצה הקרחון" – ראובן זלץ
הפנים מאחורי המציאות היומיומית של הפשיעה החקלאית
מכת מדינה – פשיעה חקלאית – נתונים ומספרים
מהדקים את השמירה והביטחון

סיור ברפת קיבוצית – אורנה חיים "אני בטוחה שהחקלאות תפרח שוב" – ראובן זלץ
בריאות העטין – אבולוציה של חיידקים מאז ועד היום – נהאיה חטיב, ד"ר שמוליק פרידמן
בריאות – בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' ואגינלית ככלי לניטור טמפ' הפרה – יואב שעני, פ. שורק, הלל מלכה, יניב לבון
ממשק – דו"ח "יחס קיץ – חורף" 2007-2016 השפעות הקיץ על ייצור חלב ורכיביו, סת"ס והתעברות – יניב לבון, הלל מלכה
שיאון – האם 'שטיפת עוברים' פוגעת בהתעברותה העתידית של התורמת – אמיר שיפמן
תעשיה ישראלית – חברת פיברו ישראל, 500 קוחות מרוצים – ראובן זלץ