חוברת 388, יוני 2017

דבר העורך – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – חצי שנתי, תקנות השפכים, מחיר המטרה, הכנות להסכם כולל, לימודים ברופין – אביתר דותן

ענף בכותרות:
מבקר המדינה: "החקלאים חסרי אונים מול הפשיעה המאיימת על החקלאות בישראל" | כנס מעלי גרה
מי תהיה תמונת הטבע והחקלאות של ישראל לשנת 2017 ? | יוכרו עלויות המחיה של העובדים הזרים ל 530- ₪
שבועות בבית הנשיא

מועצת החלב – מיכל קראוס "לא ניתן יהיה לקיים ענף חלב ללא תכנון" – ראובן זלץ
שירותים ווטרינרים – ד״ר נדב גלאון "המגדלים חייבים להפנים את חשיבות בטיחות המזון ורווחת הבקר בעיני הציבור ולפעול בהתאם" – ראובן זלץ
הזנה – חזי מאור "החקלאות היא הדרך להגשמת הציונות בישראל" – ראובן זלץ
דור המשך – יוסי אלימלך "חייבים להיערך ולהתאים את התכנים החינוכיים, חקלאיים לנוער" – ראובן זלץ
אחד על אחד – עם יניב לבון – ואף על פי כן, נעה תנוע – ראובן זלץ
סיור ברפת קיבוצית – העם עם הגולן – ראובן זלץ
סיור ברפת מושבית – איתנים בתקווה ברפת קדם 2000 מאמינים בחקלאות – ראובן זלץ
רפת עסיס, חלב עם חיוך והרבה אהבה – ראובן זלץ
מועצת החלב – נשיאת הפדרציה הבינלאומית לחלב "מיליארד בני אדם מתפרנסים מענף החלב"

לזכרם:
יואב צור – האיש שלא ידע להתכופף
אלון קמה – כי האדם עץ השדה

קורס ארצי: ממשק חליבה, בריאות העטין ואיכות החלב
שיאון – מדיניות ה"אקורדיון" ברפתות – יואל זרון
בריאות העדר – הקשר בין עונת הקיץ לטלף – יובל סמריק
יונקים – ממשק הפרה הממליטה והטיפול הראשוני בוולד – שמואל ברוקשטיין
ממשק – האם יש הצדקה כלכלית לקצר את אורך תקופת היובש בקיץ ? – עומר קליין
צינון – קיץ 2017 – עשרת הדברות לרפתן – שמוליק פרידמן
חורים בגבינה – גבן אוהב גבינות, או, הסיפור של חנן שהפך לגבן – ראובן זלץ
מו… מהשטח