חוברת 389, ספטמבר 2017, ראש השנה תשע"ח

דבר העורך – נאבקים בטרור החקלאי | שנה חדשה, ברכות – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – ראש השנה תשע"ח | העקרונות שלנו | שמירה והתייעלות | שדרוג מערכת נעה ובניית מערכת כוללת – אביתר דותן
ענף בכותרות
נזקים עצומים מהטרור החקלאי | הפחתת בירוקרטיה והגדלת היבוא |
שר החקלאות אריאל: "נילחם בטרור החקלאי מכל זווית אפשרית עם כל הגורמים הרלוונטיים"
הערכות לחגי תשרי | משבר החמאה באירופה: המחירים בשיא
שמואל תורג'מן מונה למנכ"ל חברת קנט | שר החקלאות: "להגדיל את מכסת העובדים העונתיים"

מועצת החלב
מיכל קראוס: "היבוא פוגע בקצב הגידול של הגבינות הקשות" – ראובן זלץ
לירון תמיר: "גידול בצריכה בחצי הראשון של 2017 " – ראובן זלץ
מכסות חלב – דוח מצב

שיאון – "הרפתן הישראלי אוהב פרים ישראליים המקנים ייצור גבוה" – ראובן זלץ
בקר לבשר – להשביח את הגזע המקומי – ראובן זלץ
כנס מדעי הבקר ה 29- החלה ההרשמה לכנס הבקר – ד"ר גבי עדין
זוית אישית – לקראת הסכם ענפי חדש – ארנון אושרי
סיור ברפת מושבית – הרפתן המתעקש להמשיך ולחלוב – רפת חרג כפר חסידים – ראובן זלץ
סיור ברפת קיבוצית – רם סביר מנהל רפת רמת השופט: "מאוד מקווה שנגיע למתווה מוסכם שישמור על יציבות הענף" – ראובן זלץ
תעשיה ישראלית – מוצי בצר "חקלאות זו לא פוליטיקה – חקלאות זו דרך חיים" – ראובן זלץ
חקלאות ישראלית – מנכ"ל קנט הפורש: "שמירה על החקלאים הינו צורך לאומי" – ראובן זלץ
יונקים – להיות יונקיסט זה מחייב! חינוך למצוינות בטיפוח דור העתיד לרפת – איל פרנק, טל שקולניק
מוסף יונקים – ממשק – גידול יונקים בקיץ – ד"ר ערן אפרים
בריאות העטין – תיעוד אירועי דלקת עטין במשק לצורך ניהול בריאות עטין תקין בעדר – ד"ר שני שיינין
מיכון – הערכת ביצועי מערכות עיבוד תירס לתחמיץ בקומביינים לירק – י. קשתי, יואב שעני
גנטיקה – נקודת מבט ותחזית על סלקציה גנומית בבקר לחלב בעתיד – מיכה רון, אפרים עזרא ויהודה ולר
צינון – דרמטופילוזיס וצינון – ד"ר מאור קדמי
בריאות החלב – האם יש קשר בין חלב לגדילה? – שרית עטיה