חוברת 410, פברואר 2021

דבר העורך – ראובן זלץ
דברים בשם אומרם – ליאור שמחה
פוליטיקה עכשיו בחירות – מרץ 2021 – שר החקלאות: "הסכם החלב, הישגי הגדול" – ראובן זלץ
רם בן ברק "מכוון להיות שר החקלאות הבא" – ראובן זלץ
יעקב בכר "כל קול לחקלאות" – ראובן זלץ
ארנון אשרי "להצביע רק למי שיתמוך בחקלאים ויהיה משמעותי בכנסת הבאה" – ראובן זלץ
משרד החקלאות – מנכ"ל משרד החקלאות, נחום איצקוביץ "הדברים החשובים ביותר, שמירת יציבות, תכנון ומחיר מטרה" – ראובן זלץ
כלכלת הענף – רחל בורושק "ההסכם שנחתם הוא בהחלט טוב בהתחשב ביחס המדינה לחקלאות" – ראובן זלץ
בריאות העטין – צביקה בנאור מנהל מאל"ה "הזמן משחק תפקיד קריטי בזיהוי מחלות" – ראובן זלץ
נוקדים. COM – טור נוקדים – אילנית דעדוש קלפון
עולם של עיזים – יוסי לפר
חשיבות הטיפול מכון החליבה – אחיעם שנין
באה מאהבה – טובים השניים מהאחד – טור אישי של מרכזת רפת צאלים – הגר קון
סיור ברפת קיבוצית – הרדוף – הרפת האורגנית היחידה בארץ הצלחה גדולה בשיווק ומכירת החלב האורגני – ראובן זלץ
בריאות הטלף – עקרונות הבניה של עמדת הטילוף האידאלית – ד"ר יובל סמריק

מוסף שה״מ – דפי מידע לתחום הרפת
תקופת המעבר בין התחלובות המלצות ממשקיות לניטור ולטיפול במאזן אנרגיה שלילי לפי מדדים הנאספים ברפת – ד"ר טל שקולניק
הדברת זבובים ברפת סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרד – הלל מלכה, ד"ר יניב לבון, ד"ר עדי בכר
הכנת תחמיצים ברפת החלב – עירא פלך,יואב שעני , ד"ר גבי עדין
ממשקים מקצועיים בעבודה מול מרכז מזון חיצוני – איל פרנק, יואב שעני ודוד בירן
דגשים בממשק האבוס למיצוי פוטנציאל ייצור השומן ברפת החלב – יואב שעני
המלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליף חלב – איל פרנק וד"ר גבי עדין
גנטיקה – על מחקר גנטי בבעלי-חיים – פרופ' מיכה רון